Elektryczne Wojny

Elektryczne Wojny w waszym rozumieniu trwały około 900 lat. Wydarzenia te zainscenizowane zostały przez określone frakcje miedzy gwiezdnych kultur, które pragnęły „posiąść” terytoria Ziemi. Niektóre chciały je w celach obserwacyjnych, inne zaś w celach eksploatacyjnych. Istoty, które pierwotnie stworzyły rasę Turaneusiam (pierwszy ludzki prototyp), chciały zabezpieczyć terytoria Ziemi, aby ich eksperyment mógł być ponownie kontynuowany. Aby zabezpieczyć terytoria Ziemi w celach ponownych narodzin rasy Turaneusiam, jej twórcy musieli zawrzeć umowy z określonymi Miedzy wymiarowymi siłami, które posiadały moc, aby zażądać zwrotu ziemskich terytoriów. Elektryczne Wojny rozpoczęły się, kiedy pro- i anty-ludzkie grupy ET zaczęły walczyć o prawo ludzkości do kontynuowania jej rozwoju na Ziemi. Jeszcze inne wymiarowe istoty zostały sprowadzone, aby rozwiązać ten problem. Nie były to siły natury biologicznej, lecz raczej „najczystsze istoty” mocy i świadomości. Niektórzy nazywają je „Słoneczni Panowie”, inni nazywają ich „Wielkie Białe Bractwo”. My zaś znamy ich jako Breneau. Nie możemy opisać wam natury ich rzeczywistości, gdyż nie posiadacie obecnie konceptualistycznych podstaw do zrozumienia tego.

Breneau zgodzili się wspierać określone frakcje grup, które stworzyły prototyp Turaneusiam. Twórcy Turaneusiam byli dużą, zróżnicowaną grupą z waszego Wszechświata oraz z innych wymiarowych Wszechświatów. Niektórzy mieli większe zaangażowanie w stworzenie eksperymentu dwunastu plemion Turaneusiam, niż inni. Dwie z grup z waszej równorzędnej galaktyki, miały największe zainteresowanie eksperymentem, z powodu ich bliskości do Ziemi. Będąc częścią tej samej miedzy galaktycznej struktury co Ziemia, ich własne rzeczywistości byłyby dotknięte tym, co wydarzyłoby się na planecie Ziemi. Wiedząc to, grupy te wniosły prośbę do Breneau, aby pomogli im ochronić planetę w celu dalszego rozwoju. Te dwie grupy, o których tutaj mówimy, związane są z koordynatami galaktycznymi, które znacie jako system gwiezdny Syriusza i Plejad. W zamian za pomoc udzieloną im przez Breneau, te dwie kultury zgodziły się pozwolić Breneau na interwencję w eksperyment 12-tu plemion, jeśli nie akceptowaliby rozwoju, jaki miałby miejsce. Breneau troszczą się o udaną ewolucję wszystkich form życia w całym Matriksie Czasu oraz w między wymiarowych systemach. Udzielili oni swojego wsparcia pod warunkiem, że kultury Syrian i Plejadian, wkroczyłyby w ich imieniu i przyzwoliłyby na zmianę kierunku eksperymentu, w przypadku, kiedy stanowiłby on jakiekolwiek zagrożenie dla integracji między galaktycznych/między wymiarowych struktur. Kultury te zgodziły się odegrać tę rolę, pozwalając Breneau pracować jako nadzorcy projektu.

Około 20 milionów lat temu nowy odłam Turaneusiam wprowadzony został na Ziemię i zaczął rozwijać się, a później ponownie upadać, wówczas to Breneau  zwróciło się z prośbą do Rady Syriusza o interwencję w projekcie. Nie chcieli oni widzieć powtórki poprzedniego eksperymentu Taurenusiam na Tarze (Tara, to Ziemia znajdujaca się w Gęstości 2, od 4- 6 wymiaru. Istnieje tutaj 5 Gęstości i 15 wymiarów, czyli po 3 wymiary na każdą Gęstość. Ziemia z jeszcze wyższych wymiarów, to Gaja.), który spowodował upadek struktury planetarnej Tary. Na początku Breneau chcieli, aby eksperyment został zakończony, gatunki zniszczone, a pod-prototypy wyłączone z gry, lecz Syrianie w imieniu form Turaneusiam z Tary, którzy bardzo pomyślnie ewoluowały w innym systemie, poprosiły Breneau, żeby zamiast zakończyć eksperyment, jeszcze raz pomogli im sprowadzić nowy odłam na bardziej produktywny wzorzec ewolucji. Wielu w strukturach między wymiarowych składało prośby o interwencje, dlatego Breneau zgodzili się na pracę z nimi nad kultywowaniem gatunków, które posiadałyby większy potencjał.

Breneau dokonali kolejnych ustaleń z rodzinami określonych Matriksów Dusz, które istnieją w wymiarach bliżej spokrewnionych z Breneau. Grupy te poproszone zostały o przyłączenie się do eksperymentu mającego miejsce na Ziemi, w celu asystowania w przebudowie wzorca genetycznego nowych gatunków. Grupy te wkroczyły w inne koordynaty czasowe w obrębie struktury Ziemi i rozpoczęły zasiewanie wyższych mutacji kodu genetycznego. Grupy te wykorzystane zostały jako katalizator do transplantacji matriksu. Duża liczba ludzi, poprowadzona została za pomocą wstawek holograficznych do programów treningowych, które pomogły im osiągnąć rozwój intelektualny, oraz wyższą samoświadomość. Wiele z ras wczesnych ludzi cofnęło się już w rozwoju do punktu, w którym ich Matryce Duszy zostały podzielone i odcięte od sieci ich Matriksu Czasu. Po to, aby istoty te ewoluowały z cofnięcia się w duchowym rozwoju, wykorzystano transplantacje matriksu, aby ponownie zasilić ich słabnące Matryce Dusz. Rodziny dusz zgodziły się na takie działanie, dlatego więc nie były to wymuszone transplantacje matriksu. Podobnie, same rodziny Matriksów Dusz zostały przeszczepione do innych Matriksów,  których organizacja i energie były nietknięte. W przedsięwzięcie to zaangażowane były duże ilości rodzin Grupowych Matriksów, wszystkie pochodzące z innych zakresów wymiarowych. Każdy z nich posiadał własną orientację i metody, oraz wniósł do eksperymentu swoją własną unikalną perspektywę i energetyczne kodowanie. Ludzka linia zostałaby zatracona w cofnięciu się w rozwoju i uległaby samozagładzie, gdyby nie została podjęta interwencja z zewnątrz. Jeśli wydarzenia te nie zaistniałyby, „nie bylibyście, tym kim jesteście dzisiaj”.

Podczas stuleci tego treningu i reorganizacji, ludzie ewoluowali. Niektórzy, nie byli w stanie pomyślnie dokonać przejścia i w waszym pojęciu – wyginęli. Ci ludzie, którzy krzyżowali się ze zwierzętami obecnymi na Ziemi, mieli największe trudności z reorganizacją. Ich ciała nie były w stanie przejść transmutacji związanej z rozwojem intelektu, w związku z tym nastąpił ich zgon, zazwyczaj w wyniku postępujących zmian środowiskowych. Inni ludzie, których nici nie były zbyt osłabione krzyżowaniem ze zwierzętami, byli w stanie pomyślnie przejść przez zmiany. Cecha percepcyjna, którą znacie jako intelekt narodziła się podczas pierwszego Zasiewu 12-tu plemion, pomiędzy 20 a 25-cioma milionami lat temu.

Chociaż zaangażowanie Breneau doprowadziło do zachowania gatunku, a większość transplantacji Matriksu Duszy dokonała się pomyślnie, to jednak wydarzenia te wytworzyły również inne wyzwania dla rozwijających się gatunków. Tak, jak wspomniane zostało w poprzednim rozdziale, transplantacja Matriksu Duszy wywołuje szereg efektów ubocznych. Jednym z takich efektów jest wyczyszczenie pamięci organicznej, lub usunięcie informacji zmagazynowanych w pierwotnym Matriksie Duszy. Wraz ze stratą pamięci, często pojawiają się ślady „zbłąkanych” wzorców pamięci, gdyż komórki biologiczne wciąż zatrzymują resztki impulsów elektrycznych z oryginalnego wzorca. Wasze gatunki doświadczają obecnie tych skutków ubocznych, wywołanych przez następujące po sobie transplantacje Matriksów Duszy, które wydarzyły się tysiące lat temu, w odniesieniu do waszego czasu. Z chwilą, kiedy gatunki rozwijały się, konieczne było dla Grupowych Matriksów „wytworzenie zapamiętanej przeszłości” dla ich nowo nabytych aspektów. Ich materiał genetyczny już kiedyś połączył te aspekty z ich Matrycami Duszy pozostając rozmontowanym wewnątrz struktury komórkowej ciała, podczas gdy Grupowy Matriks wytworzył „nowe wspomnienia”, oraz nowe ideologie stosowne do czasów i etapu rozwoju gatunków. Wszystkie wasze główne, światowe religie zostały wprowadzone do waszej kultury, właśnie podczas transplantacji i reorganizacji kodu genetycznego. Problem „zabłąkanych” efektów, lub rozczłonkowanych cząstek oryginalnej pamięci komórkowej wymagał pewnej podbudowy i wyjaśnienia dla intelektu rozwijających się gatunków. Niektóre grupy poradziły sobie z tym problemem, czyniąc te zabłąkane wrażenia  „niedostępnymi” dla ludzi, ucząc ich, że obrazy te i wrażenia są „złe” lub „złowrogie” i należy ich unikać.

Intelektualne zdolności cofniętych w rozwoju gatunków w tamtym czasie, nie były w stanie zrozumieć pojęć genetyki, dlatego też nie mogli pojąć prawdy o swoim pochodzeniu. Poprzez odciąganie ludzi od starych wzorców pamięci i skupiając ich uwagę na nowym programie, jaki Gospodarze starali się zakorzenić, pozwolono ludziom rozwinąć czyste, liniowe skupienie uwagi na tożsamości w czasie, tak aby stali się funkcjonalni wewnątrz liniowej rzeczywistości w danym momencie, rozwijając poczucie ciągłego liniowego postępu tożsamości w czasie. Odkrywanie „zabłąkanych” obrazów w tamtym czasie, które wychodziły na powierzchnię z rozmontowanego DNA, stworzyłoby takie przesiąkanie informacji ze starego Matriksu Duszy, że rozwój intelektu stałby się niemożliwy. Tak więc, we wczesnych naukach, wszystko zostało uproszczone. Bogowie, „demony” (zabłąkane obrazy wyłaniające się z pamięci komórkowej), prawa i kary. Cząstki prawdy w rozcieńczonej formie ofiarowane zostały gatunkom w miarę, jak wzrastała ich samoświadomość. Ludzie z Pierwszego Zasiewu rozwijali się pod wpływem transplantacji grupowego Matriksu aż do wybuchu Elektrycznych Wojen 5 509 000 lat temu. Transplantacje Matriksu, również pomyślnie wykorzystano podczas Drugiego Zasiewu, po zakończeniu Elektrycznych Wojen.

Źródło: PODRÓŻNICY (Anna Hayes), http://tamar102.bloog.pl