Pierwsi Zydzi

Poniższy tekst bazuje częściowo na informacjach zaczerpniętych od LEWASHOWA i wyszukanych w internecie. Prosze nie myśleć jednak, że jestem fanem jego tez. Możecie traktować to jako jedną z wielu internetowych bajek. Dla zaawansowanych podam coś: LEWA-SHOW, to inaczej SHOW dla LWÓW, czyli chodzi o kogoś, czyim zadaniem jest robienie przedstawienia dla lwów, natomiast lwami, nazywa się w tym więzieniu pewne, niebezpieczne dla kogoś istoty, których większość jest w stanie pewnego rodzaju transu.

Innym przykładem z tej samej półki, może być TRECHLEBOW. Stasując zasadę ukrytą w Cyrylicy, gdzie C czytane jest jako S, a B, czytane jest jako W, otrzymujemy: TRES-LEWOW, czyli treser lwów.

Grzesiek

———————————————–

Powstanie żmijowego plemienia (Żydów)

Kult Czarnej Madonny w Drawidii (starożytne Indie)/ Wyprawa Arian do Drawidii (starożytnych Indii)

Kiedy Arianie, wraz z Jasnymi Magami wybierali się do Drawidii po raz pierwszy- w 2692 roku p.n.e. (odbyli w sumie dwie wyprawy; druga w w 2006 roku p.n.e.), zniewolona Ziemia miała już jeden duży, genetyczny projekt ratunkowy za sobą. Zapoczątkowany został on długo przed pierwszym RESETEM/ Potopem, czyli przed zniszczeniem tutaj pierwszej, koszczajowej farmy ludzkiej. (Pierwszy Reset/ Potop miał miejsce ponad 110 tys. lat temu).

Projekt genetyczny sprzed pierwszego Potopu/ Resetu, miał na celu wykreowanie rasy białej, bazującej na wysoko rozwiniętych, białych pod-rasach i nadającej się do zasiedlania miejsc we wszechświecie, o słabym przepływie radiacji, narażonych na pasożytnictwo Koszczajow- czyli miejsc takich, jak Ziemia. Tego rodzaju rasa, była by bardziej odporna na Kontrole Umysłu i manipulacje genetyczne Ciemnej Strony. Projekt ten przebiegał na trzech planetach jednocześnie. Ciemna Strona zniszczyła dwie z tych planet. Ziemi, nie udało im się zniszczyć. Koszczaje zastosowali wiec inna metode, której efekty widzimy dzisiaj. Zaczęła się ona od zniszczenia dwu planet w Układzie Słonecznym, które zamieszkiwane były przez rasy żółte i czarne. Koszczaje wiedzieli, ze Arianie- w całej swej dobroduszności- przyjmą na Ziemię tą część żółtych i czarnych ludzi, która zdołała uratować się na statki. Była to znana zasada KONIA TROJANSKIEGO, o charakterze genetycznym- bo to Ciemna Strona stoi za zniszczeniem planet ludzi żółtych i czarnych, a nawet za samym wykreowaniem rasy czarnej (początkowo do celów wojennych, czyli wykorzystaniem ich jako łatwo programowalnych bio- robotów, do kosmicznych walk). Łatwo programowalny, czarny człowiek, nadaje się dlatego bardzo dobrze, aby jego genetyką, niepostrzeżenie osłabiać genetykę białych ludzi. Aby biali ludzie nie wszczynali bontów w mieszaniu społeczności białych z kolorowymi, Koszczaje wprowadzili programy ochronne- jak ten o nazwie „Rasizm”. Niemal każdy ma te programy w sobie i dlatego tak alergicznie reaguje, kiedy z czyichś ust usłyszy słowo „rasa”, czy „rasizm”. W ten oto sposób, tak ważna i podstawowa rzecz jak czysta genetyka ludzkiego ciała, chroniąca ludzi przed zrobieniem z nich koszczajowych niewolników, wmieciona została w ciemny zakamarek i przykryta etycznymi zakazami brania jej nawet na usta.

Z biegiem czasu, Arianie udzielili na Ziemi azylu jeszcze ludziom czerwonym, biorącym udział i poszkodowanym w walkach przeciw Ciemnej Stronie, w obrębie Układu Słonecznego. Arianie zadbali o rozdzielne ulokowanie geograficzne ludzi tych rożnych „ras”. -Po to, aby „rasy” te, nie mieszały sie ani z białymi, ani miedzy sobą. Jak widzimy dzisiaj, kiedy to Ziemia ma już dwa Potopy/ Resety za sobą, Koszczaje osiągnęli swój cel, bo społeczność Ziemi jest genetycznie silnie przemieszana. Genetyka ludzi białych została tym samym silnie osłabiona, a o zapoczątkowanym niegdyś, ratunkowym projekcie genetycznym, mającym na celu wykreowanie specjalnej pod-rasy białej, odpornej na manipulacje Koszczajów, od dawna już można zapomnieć.

Przenieśmy się teraz w myślach spowrotem do czasów leżących 4707 lat wstecz. Opowiem o mało skutecznej walce Arian, ze skrytymi działaniami Koszczajow, Szaraków i Czarnych Magów, których ataki koncentrowały się wtedy głównie na słabszych punktach ziemskich społeczności. -Mam tu na myśli manipulacje genetyczne i wprowadzanie technik Kontroli Umysłu u tych ludzi, których przodkom, Arianie udzielili niegdyś azylu na Ziemi. 

Pierwszej wyprawie Arian do Drawidii, mającej w planie złagodzenie skutków genetycznego kreowania „mieszańców”, przewodzili ariańscy, Biali Magowie. Nie dało się już cofnąć faktu wykreowania przez Ciemna Stronę szaracko-ludzkich hybryd i mieszańców „rasowych”. Szczegółowo rzecz biorąc, wyprawa ta związana była z próbą położenia kresu składania ofiar z ludzi i oddawania czci bogini KALI-MA (Czarnej Matce- znanej w kręgach satanistycznych także jako postaci „Bestii”, lub kobiety siedzącej na „Bestii”, a w kręgach katolickich, jako Czarnej Madonny). -Porównał bym ten śmieszny zabieg do dawania nadziei konającemu. 

Kult Kali-Ma istnieje po dziś dzień i ofiary z ludzi Koszczajom i ich Panu (rzekomej „Matce”), nadal są składane- i to zarówno w Indiach, jak i na całym świecie. ( http://niniwa22.cba.pl/bractwo_zbirow.htm )

Czarni Magowie i Szaraki programowali kreowaną w Drawidii, mieszaną rasę w taki sposób, że ludzie ci oddawali swą energię stworom astralnym; Wężom, Drakonom, Reptylianom- czyli Koszczajom. Wyprawa rozpoczęła się w 2692 roku p.n.e. Po wypędzeniu kapłanek KALI-MA ze świątyń, Arianie powrócili do swojej ojczyzny w roku 2616 p.n.e. Cała wyprawa zajęła im 67 lat.

Po odejściu Arian z wyzwolonych od kultu KALI-MA ziem, Drawidowie i Nagowie (pod wrogim działaniem Czarnej Magii) niestety stopniowo powrócili do wprogramowanych im „tradycji”. W związku z tym, Arianie podjęli drugą próbę położenia kresu składania ofiar z ludzi i czczenia bogini KALI-MA; Po sześciuset latach, w 2006 roku p.n.e. odbył się ponowny pochód do Drawidii .

Wyprawa ta różniła się od pierwszej tym, że część Arian na zawsze pozostała w Drawidii i zaczęła pomagać genetycznym mieszańcom w tworzeniu cywilizacji (znanej dzisiaj jako hinduskiej) oraz podejmowała prób skorygowania ich genetyki, by uodpornić ich na Kontrolę Umysłu Ciemnej Strony.

Mieszańcy hinduscy, to tylko jeden przykład, prowadzonej przez Ciemna Stronę hybrydyzacji. Przeczytać o tym więcej, możecie w artykule „Szaraki”.

W Wedach jest wzmianka o tym, że składano ofiary dla Czarnej Matki (KALI, oznacza „czarny”, MA, oznacza „matka”), a wiec Satanowi. Równocześnie, ofiary składane były sługom Satana, umieszczonym przez niego w świecie astralnym (świat NAWI)- Koszczajom/ Archontom, kryjącym się pod postaciami Węży, Drakonów (Smoków) i Reptylian. Proszę porównać to z biblijną wzmianką o wężu w Edenie. Istnieje analogia w kontakcie Kapłanek z Drakonami i Wężami, oraz do opowieści o Ewie i wężu, który „skusił” ją by zerwała owoc z drzewa poznania (poznania świata astralnego, poprzez spożycie narkotycznego owocu). Nie ma co sie dziwić, że od czasu kiedy Ciemna Strona i jej Czarni Magowie zawładnęli Ziemią, interes narkotykowy i wszystko, co ulatwia laczenie sie ze swiatem astralnym, kwitnie. 

W astralnych kontaktach kapłanek KALI-MA z Drawidii, z postaciami Węży, Drakonów i Reptylian (Koszczajów/ Archontów), zauważamy wykorzystywanie kapłanek jako portali służących do transferowania pozyskanej energii życiowej i emocjonalnej (Luszu), wykorzystywanej przez Ciemna Stronę do rożnych celów i częściowo służącej tez jako pożywienie dla istot astralnych. Nie jest przypadkiem, ze kreator Koszajow- Satan, jako ich pożywienie, wybrał właśnie ten energetyczny towar, pozyskiwany z ludzi. Jest to sposób na samonapędzanie się systemu, bo każdy trybik działający w tym systemie, bardzo sztywno uzależniany jest od efektów pracy, jaką wykonuje i dlatego nie może jej rzucić i uwolnić się z tego systemu.

Zarówno w Wedach, jak i w Starym Testamencie (czyli wersji Wed przeinaczonej przez Ciemną Stronę), mowa jest o wężu/wężach, które występują w fizycznej powłoce kobiet/ kapłanek. Ewa symbolizuje pierwszą z nich i to ona miała zapoczątkować kult KALI-MA. Czarni Magowie, których część stanowiły kapłanki bogini KALI-MA, zostali wypędzeni z Drawidii. Pozostałych przy życiu, wyznawców tego kultu, zesłano w okolice krainy „gór stworzonych rękoma”- czyli w okolice Egiptu.

W Starym Testamencie, Drawidia będąca centrum energetycznego wampiryzmu Koszczajów, kamuflowana jest nazwą „Eden”, lub „Edem”. Zanim Arianie, Edenowi w Drawidii zakręcili energetyczny kran, Czarne Kapłanki, w imieniu ich wężowych panów, stworzyć zdążyły Edeny alternatywne, a więc alternatywne świątynie/centra służące manipulacjom energetyczno-umysłowym i Czarnej Magii. Sytuowano je na węzłach energetycznych Ziemi, czyli w miejscach przecięć strumieni energii, przebiegających przez skorupę ziemską. Węzły energetyczne ułatwiały dostęp do wszystkich pozostałych miejsc i poziomów energetycznych w obrębie naszej planety. Były -swego rodzaju- nieprzerwanie otwartymi wrotami/ portalami energetycznymi.

Możliwości tych miejsc/ portali nie były jednakowe; różniły się one mocą i aktywnością. Poniżej wymieniam raje/ Edeny/ Edemy, według porządku malejącego, względem ich energetycznych możliwości:

EDEM I

– ziemia Chwila; okala ją z jednej strony rzeka Fison (Ganges)/ Drawidia

EDEM II

– ziemia Kusz; nad rzeką Gihon (Nil)/ starożytna Etiopia

EDEM III

– ziemia Aczppur; za rzeką Hiddekel (Tygrys)/ Assyria

– Międzyrzecze rzeki Eufrat

Prawdopodobnie Eden drugi i trzeci, Czarni Magowie stworzyli (a właściwie przejęli ariański portal, służący dobrym celom i zmienili jego przeznaczenie) po pierwszej wyprawie Arian do Drawidii (Indii). W przeciągu czasu, Czarnym Magom udało się spowrotem przeprogramować mieszańców genetycznych w Drawidii i udaremnić całą pracę Arian i Białych Magów. Drawidowie (Hindusi) zostali wiec ponownie podłączeni pod Zbiorowy Umysł i cały system pasożytnictwa energetycznego Koszczajów. Emocjonalna i życiowa energia dojonych Drawidów i Nagow, znowu zaczęła płynąć.

Czarni Magowie przewidzieli, ze Arianie nie dadzą za wygraną i ponowią próbę odprogramowania Drawidów, dlatego tez stworzyli dwa dodatkowe Edeny- czyli przejęli dwa inne portale Arian- a walka o ziemskie portale trwa po dziś dzień i osiągnęła swe apogeum. Kto ma pod kotrola portale/ wezly energetyczne, ten posiada kontrole nad ziemską chlewnią.

Podsumowując krótko: Ponowne przybycie Białych Magów i Arian do Drawidii w latach 2006 p.n.e. i pozostanie tam na stale, w celu odprogramowania społeczeństwa, oraz dodatkowego zabezpieczenia, jakim miała być zmiana genetyki Drawidów i Nagów, w sumie rzecz biorąc niewiele daly. Czarni Magowie i Kaplanki, po wygnaniu ich z Drawidii, wprowadzili zdobyte i przeprogramowane portale (Edeny) do użytku i skutecznie przeciwdziałali pracy Arian w Drawidii. Zdobyte przez nich portale (w Etiopii i Assyrii), to istne centra manipulacji umysłowej i energetycznej. Pierwsze, znaczniejsze owoce ich działań, widać bylow połowie VIII wieku p.n.e.; Etiopia rozpoczęła zbrojną agrresję wobec sąsiadów i podporządkowała sobie Egipt, a nieco później -bo na początku VII wieku p.n.e.- Assyria wystąpiła przeciw sąsiadom i stopniowo zagarnęła całe Międzyrzecze, prowadząc wojny w ośmiu następnych stuleciach.

Na podbitych obszarach, Czarni Magowie wprowadzili kult Czarnej Matki/ Czarnej Madonny/ Kali-Ma (pod różnymi nazwami).

W tym czasie (VIII- VII wiek p.n.e.), w Drawidii, Arianie dokonują czystki wśród wyznawców kultu Czarnej Matki (Kali-Ma). Pozostawiają im niewielki wybór kary; Wyznawcy kultu mogą pozostać w Drawidii, pod warunkiem że zgodzą się żyć nie uprawiając tego kultu i dodatkowo poddadzą się genetycznej korekturze. Niewielka część wyznawców Kali-Ma przystępuje na ten warunek, natomiast inni wybierają wygnanie do ziemi położonej za dalekim Egiptem- do Judei.

Większość wygnanych wyznawców Kali-Ma, stanowili ludzie rasy mieszanej. Mniejszą część, stanowili ludzie rasy czarnej, czyli Drawidowie i Nagowie, a bardzo niewielką pozostałość, ludzie rasy białej, będący wcześniejszymi wygnańcami z terenów Arian i Słowian. Arianie i Słowianie wyganiali takowych za posiadanie genu przemocy, lub z powodu niechęci dostosowania się do obowiązujących na ziemiach Arian i Słowian praw. Wygnańców tych zwano w Drawidii „Izgojami”, czyli pochodzącymi z Gojów. Pojęcie „Goj”, określało człowieka białej rasy i było w języku pra-słowiańskim, bardzo pozytywnym określeniem. Nasi przodkowie z dumą nazywali siebie Gojami. Ciemnej stronie i to słowo udało się przepolaryzować i ich żydowscy sługusi, nadali mu bardzo negatywne znaczenie („Goj”, wedlug nich, rownoznaczny „bydłu”).

Wędrówka Żydów

Podróż sługów Węża i Smoka z Drawidii do ziemi Kusz (w okolice starożytnej Etiopii), ich nowego Edenu, trwała prawie dwieście lat. Szli z dziećmi, swym dobytkiem, czasem zatrzymywali się nawet na kilka lat, by zregenerować swe siły. Ze zrozumiałych powodów, w wielu miejscach nie byli mile widziani i zmuszeni niekiedy do zbrojnej walki, aby przebić się przez nieprzyjazne im ziemie. Podroż ta zmieniła życie bardzo wielu z nich trwale. Zrobiła z nich lud koczowniczy, który przyjęło się nazywać Hyksosami. Pod tą nazwą, na przełomie VIII i VII w. p.n.e., docierając do Egiptu, napadają go zbrojnie i zdobywają. Mimo iz Egipt nie miał być miejscem ich zesłania, pozostają w nim jako okupant przez około 110 lat. Tylko niewielka ich część powędrowała od razu dalej, na południe, we właściwe miejsce zesłania, gdzie Czarni Magowie zbudowali uprzednio jedno z trzech centrów manipulacji energetyczno-umysłowej. Kiedy docierają do Ziemi Kusz, rozpoczyna się nowy etap w dziejach Ziemi.

Spoglądając z dzisiejszego punktu widzenia na problematykę, jaką od tysięcy lat stanowią żmijowe ludy, zwane ogólnie Żydami, chciało by się zrzucić odpowiedzialność na stacjonowanych w tamtym czasie w Drawidii, Arian i Białych Magów. Gdyby w starożytnych Indiach/ Drawidii udało się stłamsić stworzenie żydowskiego ludu w zarodku, Ciemna Strona wykreowała by sobie innych sługusów. Jako przykład, podam Chazarów. Starożytni Żydzi stracili dzisiaj na znaczeniu. Dzisiejszymi sługami ciemnej strony, potocznie także zwanymi Żydami i uważającymi siebie za trzynasty lud Izraela, są od ponad 1000 lat Chazarowie.

Naszym ariańskim przodkom, w wyprawie do Drawidii przewodniczyli Urowie, a oni nigdy nie stosowali przemocy wobec pokonanych. Liczyli na to, iż pokonany po pewnym czasie zdoła dostrzec swe błędy i z własnej woli przejdzie na jasną stronę.

Na swoich ziemiach, Arianie i Słowianie traktowali swych więźniów wojennych z godnością. Więzień miał odpracować kilka lat; w tym czasie jadał razem z rodzina przy której pracował, przy jednym stole, żył razem z nimi lub obok nich, a po upływie kary puszczany był wolno, lub mógł pozostać wśród Arian, czy Słowian. Zazwyczaj więzień pozostanie, ale czasem odchodził do ojczyzny. Ariańscy przodkowie przeliczyli sie, nie zdając sobie sprawy ze skuteczności narzędzia, jakim jest KONTROLA UMYSŁU, w rekach Ciemnej Strony.

Opis biblijny pokazuje obraz zafałszowany, bo przedstawia jedynie częściowy rezultat walki Białych Magów z Czarnymi Magami, jakim było wygnanie wyznawców religii KALI-MA z ich pierwszego Edenu- Drawidii, do Edenu drugiego- ziemi Kusz. W trakcie wędrówki przechodzili przez Eden trzeci, a więc Assyrię. Pod nazwami „Eden” zakamuflowane są centra manipulacji energetyczno-umysłowej, służącej systematycznemu wampiryzmowi energetycznemu, jaki do czasów dzisiejszych, rozrósł się do potężnej skali i w którym Żydzi chazarscy- następcy opisanych powyżej, Żydów starożytnych, odgrywają kluczową rolę. Funkcje dawniejszych świątyń, w dużej części przejęły chazarskie banki, koncerny i kontrolowane przez nich organizacje rządowe i militarne. Zauważyć mozna, że wiele z tych obiektow, takze stawianych jest na węzłach energetycznych Ziemi.

Opis ze Starego Testamentu, dotyczący stworzenia Adama i Ewy, nie odnosi sie do bialej rasy ludzi, ani tez zadnej z innych ras. Dotyczy jedynie genetycznych mieszańców, stworzonych w drodze skrzyżowania rasy białej, z rasą czarną i z Szarakami, w celu stworzenia posłusznego niewolnika, pozwalającego doić się z energii.

Reklamy

8 uwag do wpisu “Pierwsi Zydzi

 1. Dobry artykuł ! Sława Wam.
  Jedno co jest nie tak chyba , to rachuba czasu. Jakby to nazwać doba czyli dzień i noc Swaroga trwa około 25 920 tysięcy lat. Noc Swaroga i Dzień Swaroga po około 12 960 lat. Są to średnie liczby, bo może być tak jak na ziemi odnośnie ,że dzień jest dłuższy a noc krótsza i na odwrót.
  Z tego zdążyłem rozpoznać to jest koło 16 epok czasowych liczących sobie po 1 620 lat. Oczywiście są dłuższe lub krótsze i stanowią pory Dnia i Nocy. Ostatnia Epoka to była epoka Lisa i kończyła się w 2012r Po tym czasie nastała epoka Wilka , Boga Welesa rozpoczynająca dzień Swaroga. 1 030 lat na dzień Swaroga to byłoby za prosto?
  Można powiedzieć, że zanikanie prawych cech , szlachetności, godności , duchowości , mocy i energii i zaczęła się degradacja ,rozpoczęło się i następowało stopniowo od około 12 960 lat temu.
  A teraz następuje powrót. Może nasi Rodacy nas wspomogą na Midgardzie.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Niech każdy w myślach, telepatycznie prosi naszych ariańskich braci z Plejad i z Pasa Oriona, skąd uciekli przed inwazją obecni Plejadanie, by zintensyfikowali oni swoje działania, bo będziemy mieli przesrane, gdyż wiele dusz, które przed obecnym wcieleniem, deklarowało się do walki z okupantem, dziś odpuszcza sobie, by nie mieć problemów i żyć w spokoju, robić karierę, i nie mieć etykietki świra, pośród tych, którym przybyli pomóc. Jak ktoś nam nie pomoże, to czeka nas nie utopia, zapowiadana w licznych przepowiedniach, ale jeszcze gorsze piekło.

  Polubienie

 3. Co do żydów,wg mojej wiedzy byli to Słowianie banici.W przeciwieństwie do żydów Słowianie nie kamienowali a wypędzali popaprańców.Dlatego Jahwe to Lachwe czyli Bóg Lachwe/Lechitów.Dlatego Lachwe to nie imię Boga a Bóg Lechitów.Żydzi sobie zrobili boga Izraela na wzór babiloński.

  Polubienie

  1. Mańku, co do nazwy/ kryptonimu JAHWE, pochodzi on od LAHWE- to prawda. Trzeba do tego wiedzieć, że agendy sterujące tym więzieniem i stojący nad nimi panowie, sterują całą HISTORIĄ/ IS-TORIĄ (wzięte z TORY, księgi śmierci) i wiele zapożyczają, mieszają, czyli sieją celowy zamęt, wprowadzając w dezorientację i -co za tym idzie- prowadząc do zastoju, ogłupienia, śmierci.

   Właściwie, to nazwa LECHITA i nazwa imienia LECH, pochodząca od LACH, pisanego też LAH, to kryptonim. Przeczytaj go od tyłu. Otrzymasz wtedy HAL.

   Kryptonim PO-LACH, lub PO-LAH, to to samo, lecz bardziej rozbudowane. Przedrostek PO, jest skrótem stojącym za PORT. Przeczytaj to razem: PORT-LAH, lub PORT-HAL.

   Chodzi więc o BIOLOGICZNE PORT-HALE, jakimi są PO-LAHOWIE, czyli wyżsi Słowianie, zwani też WIRINGAMI (od WIRów energetycznych, jakimi potrafią sterować i programować je). Chodzi o zniewolonych Avatarów Stwórców, którzy są tutaj uwięzieni i zmuszani do kreowania tych więziennych rzeczywistości, lub/i do podtrzymywania kreacji tego więzienia.

   Odwieczne wojny i konkurencje pomiędzy agendami więzienia, toczą się w dużej mierze o PORT-HALE. Obojętnie czy są to portale planety, czy też portale biologiczne, czyli wyżsi Słowianie, Lahowie, kto ma te portale pod swoją kontrolą, ten ma w ręku władzę.

   Aby sterować tymi super-portalami biologicznymi, jakimi są Lahowie, używa się zaawansowanych technologii kontroli umysłu.

   PORT-HAL, PO-LAH, PORT-LAH, czasem spotyka się również kryptonim GER-LAH, GER-LACH. Przedrostek GER, czytany od tyłu, daje REG, co stoi za REGULUS, REGUJĄCY, sprawujący władzę. Oznacza, że jest to bio-portal sprawującego władzę.

   Dla zaciekawionych dodam, że SPRAWUJĄCY WŁADZĘ, oprócz kryptonimu GER, lub REG, używali/używają także kryptonimu ARCH, lub ARH. Zawarty jest on np. w nazwie ARCH-ont, czy ARH-janin.
   Słowiańscy przodkowie nazywali ARCH-ontów złośliwie KOŚCIEJAMI, co na dzisiejszą PO-LACH-czyznę znaczy KOSTUCH, a więc niosący śmierć, a nie sprawujący władzę.
   Ich ARCHi-diecezje, złośliwie nazywano KOŚCIEŁAMI (na dzisiejszy, KOŚCIOŁY, czyli domy śmierci).
   Jeśli już nadmieniłem kryptonim GER, dla dokończenia wątku dodam, że przykładowo kryptonim GER-MAN, oznacza rzemieślnika należącego do REG-ującego/ sprawującego władzę. MAN, pochodzi bowiem od MANU, jak przykładowo MANU-skrypt, czyli pisany ręcznie (MANu, to ręka, PEDa- jak w wyrazie PEDał- to stopa).

   Grzesiek

   Polubienie

 4. Witaj Grzegorzu!
  Mam pare pytań do wpisu Wojna 2017.
  Tak się składa, że mieszkam w jednym z potencjalnie zagrożonych miast w Niemczech(Miasto Mostów).
  Jest możliwość zamienienia z Tobą paru zdań, ale poza oknem do komentarzy?
  Nie wiem dokładnie jak te ‚internety’ działają i czy będziesz widział mój adres mailowy. Jak będzie trzeba podam go w dalszych komentarzach.
  Dzięki za Twojego bloga. Pozwolił mi uporządkować to wszystko czego się do tej pory dowiedziałem.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s