Szaraki

PRZEDMOWA: Poniższy tekst jest tłumaczeniem z rosyjskiej książki „Путь к Истиние (Азы Сокровенных Знаний)“, czyli „Droga do Prawdy. (Podstawy Wiedzy Świętej)“, Aleksandra Rusalowa (IV tom pt. „Mity i Realność“).

Kto nie ma ochoty na czytanie wstępnej części, może przejść od razu do tabeli kanałów krwi ludzkich hybryd, zamieszczonej w dalszej części tekstu. Możecie być pewni, że wszyscy jesteśmy- mniej, lub więcej- hybrydami i -co za tym idzie- jesteśmy sterowalni. Jak więc nazwać kogoś, kto nigdy nie może być pewnym, czy w danej chwili działa z własnej woli? -Bio-robotem.

W książce Rusalowa, mowa jest o trwającym zniewoleniu planety Ziemia, za uczestnictwem sługusów Ciemnej Strony, m.in. Szaraków. Inne rasy, zniewalające nas, także używają pewnych ras Szaraków, jako (najczęściej bezdusznych) bio-cyborgów wykonujących ich zadania. Zaznaczam, że Szaraki są tylko jedną z grup, agresywnych istot, stosowanych przez Ciemną Stronę na MIDGARD (Ziemi) i że zniewolenie Ziemi rozpoczęło się już na długo przed ich wykreowaniem i umieszczeniem tutaj. Są więc tylko dodatkowym narzędziem służącym podtrzymywaniu tego planetarnego więzienia i uskutecznianiu tej energetycznej dojarni. Większość z nich używana była i jest przy kreowaniu hybryd szaracko-ludzkich i prowadzeniu eksperymentów w tej dziedzinie.  

Stary Testament, w jakimś stopniu bazujący na pięciu, z dwunastu Starych Ksiąg, zapisanych w starym, semickim języku naszych sławiańsko- ariańskich przodków (zwanych m.in. Wedami), został przez naszych okupantów silnie przeinaczony. Wspominam o nim, ponieważ poniższy tekst przytacza cytaty z niego. Czytając S.T. wychodzimy z założenia, że przykładowo za słowem „Bóg“, kryje się stwórca prawdziwych (tzn. niezmanipulowanych genetycznie) ludzi- tymczasem chodzi o boga i stwórcę Szaraków i Archontów/ Koszczajów (innych ras Obcych), zwanego Satanem/ Satanail. Czytając Stary Testament, ulega się więc skrzywieniu prawdy, jeśli z góry nie zna się przynajmniej jej zarysów. Zawarte w poniższym tekście cytaty biblijne, także często zbijają z tropu i nie wiadomo, czy chodzi o jakąś prawdziwą opowieść dziejową, czy o manipulacje. W niektórych miejscach próbowałem dlatego (krótkimi wstawkami tekstowymi) pomóc czytelnikowi znaleźć właściwą ścieżkę. Innymi oczyma spojrzycie na odbywające się od tysięcy lat uprowadzenia ludzi przez Szaraków i inne rasy Obcych (ogólnie mówiąc, Koszczajów, każących zwać siebie Panami/ Archontami). 

Grzesiek

———————————————————————————————– 

szar_html_m49b5aa1fHistoria ludu Szaraków

Szaraki dowodzone są przez Koszczajów/ Archontów (różne rasy Obcych). Koszczaje zamieszkują światy ciemności. Wybrali drogę technologii i technokracji (imperialne prawa, niewolnicze systemy). Są tworami „Boga Pana” (Księga Rodzaju 2/ Mojżesz 2), którego jedno z imion to Satanail (Satan) (źródło: „Tajemna Księga Jana/ Katarów).

Szaraki pochodzą z „ziem“ (planet) Eden i Nod (pojęcie „ziemia“, równoznaczne było u naszych przodków pojęciu „planeta“), znajdującymi się w kierunku wschodnim od naszej galaktyki, w galaktyce zwanej „Piekłem“ (życie jest tam „pieczone“, czyli powstaje w zalążku). Adam, jego pierwsza żona Lilith i druga żona Ewa, zostali tam biologicznie sklonowani (cytat biblijny): „A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.“ (Księga Rodzaju 2,8) Kain poleciał natomiast dalej na wschód, do „ziemi“/planety Nod, gdzie znalazł sobie żonę (cytat bibl.): „Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.“ (Ks. Rodz. 4,16)

Kolor skory podstawowej rasy Szaraków (istnieje więcej podras) jest blado siwy, spojówka i źrenica oka są czarne (ze względu na wrażliwość, na silna radiacje), wzrost do trzech metrów. Istnieje również podrasa liliputów, które mierzą 120- 150 cm. Szaraki są stworzeniami Satanail (Satana), a więc „szefa“ świata ciemności. Szaraki zostały przez niego stworzone, tzn. są jego niewolnikami. My natomiast, pochodzimy od prawdziwego Boga (mocy światła), zrodzeni z niego, jesteśmy dziećmi i wnukami bożymi. (Jako Bogów, nasi przodkowie określali tych ludzi, którzy osiągnęli poziom rozwoju zwany „poziomem stworzenia“, czyli sami stali się stwórcami, kreatorami życia i materii.)

W przeciwieństwie do człowieka, niewolnicy „Boga Pana“ (Satanail) nie na ogół nie posiadają naturalnej duszy i nie posiadają sumienia (podobnie jak Żydzi). Cytat: „…wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.“ (Księga Rodz. 2,7) To znaczy, dał on swemu stworzeniu duszę (syntetyczną duszę- czyli te istoty nie są z natury istotami duchowymi, jak przykładowo ludzie). „Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.“ (Ks. Rodz. 3, 21). To znaczy, dał im także ciało. Bóg Pan dał swoim stworzeniom ciałoszar_html_m3896a525  i duszęszar_html_m7dac1c64 =szar_html_23018f05 .

Wypowiedzi o Lilith zostały wymazane z chrześcijańskiej, ocenzurowanej przez Watykan Biblii, lecz nie w Judaizmie. Lilith jest pierwszą żoną Adama, która została później pierwszą żoną Samaela. Satanail stworzyl Adama i Lilith (z gliny i prochu ziemi), obydwa stworzenia na wzór Aniołów drugiego (czyli wyższego) Nieba. Adam i Lilith dużo kłócili się, kto z ich dwojga jest istotą ważniejszą. To tak bardzo denerwowało Ojca Satanail, że stworzył także Ewę. -Tą jednak na wzór Anioła z pierwszego Nieba, a więc o jeden poziom niżej, niż Adama i Lilith. Tak stała się Ewa żoną Adama, a Lilith żoną Samaela. Ze strony Samaela, narodziła Lilith dwoje dzieci; Zebaoth i Belial. Jako że dzieci te były brzydkie i zniekształcone, nazwane zostały demonami.

Samael, to biblijny Bóg Jahwe/ Jehova/ Bóg Pan, który w Starym Testamencie opisany został jako zły i egoistyczny stwór. Jak tez w Starym Testamencie stoi, był on całkiem sam w tym świecie i żaden naród nie brał go na powaznie i za tą bezczelność postanowił zemścić się na wszystkich narodach. Cytat: Prasę tłoczyłem Ja sam, a nikt z ludu nie był zemnę; Ja, mówię, tłoczyłem nieprzyjaciół w gniewie swym, i podeptałem ich w popędliwości mojej, aż pryskała krew mocarzów ich na szaty moje; a tak wszystko odzienie moje spluskałem. Albowiem dzień pomsty był w sercu mojem, a rok odkupionych moich przyszedł. Lecz gdym widział, że nie było pomocnika, ażem się zdumał, że nikogo nie było, coby mię podparł, przetoż mi wybawienie sprawiło ramię moje, a popędliwość moja, ta mię podparła. I podeptałem narody w gniewie swym, a opoiłem je w zapalczywości mojej, i uderzyłem o ziemię mocarzy ich. (Izajasz 63:3-6) „Wszystkie narody są jako nic przed nim; za nic i za marność poczytane są u niego.“ ( 40:17)

To znaczy; ponieważ sam nie miał swego narodu, a inne narody nie akceptowały, ignorowały go, tak go to rozzłościło i rozwścieczyło, że postanowił stworzyć swój własny naród: „Lud ten, którym sobie stworzył, chwałę moję opowiadać będzie.“ (Izajasz 43:21)

W Starym Testamencie widzimy, jak permanentnie wmawia swojemu narodowi, że to on jest Bogiem, Panem i nazywa ich jego Niewolnikami. Tak oto powstał ten naród: „A narodzenie twoje takie: W dzień, któregoś się urodziła, nie urzniono pępka twego, i wodą cię nie obmyto dla ochędożenia, ani cię solą posolono, ani w pieluchy uwiniono. Nie zlitowało się nad tobą oko, abyć uczyniło jedno z tych, ulitowawszy się ciebie; ale cię porzucono na polu, przeto, żeś była obmierzła w dzień, któregoś się urodziła. A idąc mimo cię, i widząc cię ku podeptaniu podaną we krwi twojej, rzekłem ci: Żyj we krwi twojej; rzekłem ci, mówię: Żyj we krwi twojej. Rozmnożyłem cię na tysiące, jako urodzaj polny, i rozmnożonaś, i stałaś się wielką, a przyszłaś do bardzo wielkiej ozdoby; piersi twoje odęły się, a włosy twoje urosły, chociażeś była naga i odkryta. Prztoż idąc mimo cię, a widząc cię, że oto czas twój, czas miłości, rozciągnąłem podołek mój na cię, i nakryłem nagość twoję, i obowiązałem ci się przysięgą, a wszedłem w przymierze z tobą, mówi panujący Pan, i stałaś się moją.“ (Ezechiela 16:4- 8) „Brałaś też synów swoich, i córki swoje, którycheś mi narodziła, a oneś im ofiarowała ku pożarciu; izali to jeszcze małe wszeteczeństwa twoje?“ (Ezechiela16:20)

Teraz rozumiemy być może lepiej, dlaczego pierwsi heretycy, czyli wiedźmini i wiedzmy, zostali w Niemczech, w Trier, w 1232 roku spaleni. 6500 białych ludzi, Słowian i Arian. Kościołowi nie pasowało wtedy, ze przetłumaczyli Biblię na język niemiecki, by oświecić niemieckie bio-roboty, kreowane na potęgę. Ci ludzie zostali spaleni i widocznie też ci, którzy przeczytali nie ocenzurowaną przez papieża Biblię. Trier byl też ojcowizną Karola Marksa, którego ojciec pochodził z liczącej się rodziny rabinów i który był wolnomularzem.

Samael zapłodnił opuszczoną dziewicę Ewę, będącą stworzeniem Satanail -po tym, jak ta osiągnęła dojrzałość płciową. „Samael, Anioł ciemnych przestworzy, wcielił się w żmiję i ta przyjęła postać pięknego młodzieńca, którego on na Ziemi (na Midgard) niegdyś widział, w krainie Hyperborea. Okłamał Anioła pierwszego Nieba, który miał wygląd niewiasty i przekonał Ewę, by skosztowała owocu z drzewa rozpoznania dobra i zła. Ona skosztowała zakazanego owocu i rozpoznała dobro i zło. Samael zbałamucił Ewę ciepłymi słowami i dokonał z nią cielesnej rzeczy… Gdy Adam ujrzał to, także i on skosztował zakazanego owocu u poczuł grzeszne życzenie, kojąc je z Ewą, a żmija pochwaliła to… Po żmiji, Ewa otrzymała syna Kaina i córkę Kalmen. Po Adamie, otrzymała syna Abela, którego Kain później zabił. (Tajemna Księga Jana/ Katarów XVI, XVII)

Istnieje jeszcze więcej źródeł, gdzie widać jak Samael przekazał swoje podobieństwo (genetyczne piętno) Ewie, jeszcze przed Adamem (prawa Rity, albo- modernistycznie mówiąc- Telegonia). Przykładowo według „Pirka D´Rabbi Eliezer“, Ewa otrzymała Kaina po Samaelu. W „Yalkut Genesis“ (russ.: Ялкут Берешит) opisane jest połączenie się śmiertelnicy z Bogiem (Ewa & Samael). Catat z Biblii: „Otrzymałam mężczyznę od Pana“ (Księga Rodz. 4,1) -Coś takiego, jak intergalaktyczna linia krwi.

W żydowskim Talmudzie zapisane stoi: „Żydzi są Bogu bliżsi niż Anioły. …Żydzi są podobnej natury jak Bóg- niczym syn, który podobnej natury jest co ojciec.“ -To znaczy, ze Szaraki stworzone zostały według wizerunku Samaela, który jako pierwszy zabrał Ewie jej dziewictwo. (Z tego powodu nasi przodkowie uważali bardzo bacznie na dziewictwo dziewczęcia.) Zgubione dziewictwo było wielkim wstydem. Pierwszy maż jest genetycznym ojcem wszystkich dzieci, które ta kobieta kiedykolwiek urodzi (programowanie jajeczek). On to przenosi poziom informacyjny, obrazy jego ducha i jego krwi na kobietę (na wszystkie jej jajeczka, czyli na cale potomstwo, które z niej poczęte zostanie). Ta informacja zostaje zapisana „po wsze czasy“. Szaraki zrodzone są z Samaela i z Ewy, jednak odcisk dla tej linii krwi (rodu) pochodzi od Satanail (on to zaczął tworzyć takie dusze dla Ziemi i wykreował także odpowiednie ciała do nich, które poprzez skrzyżowanie z prawdziwymi ludźmi, zostały dopełnione).

Dnia 30. września 3761 roku przed Chrystusem, lub 1748 po Z.P.G.S. (po Zawarciu Pokoju w Gwiezdnej Świątyni) Szaraki przybyły, całkowicie potajemnie, na naszą Ziemię i stacjonowały na wyspie Lanka (Sri Lanka, wyspa Cejlonu). Od tej daty prowadzą też swój kalendarz. Odliczają czas swego pobytu tutaj i wmuszają ten kalendarz całemu światu- tak, jak by był to dzień powstania całego stworzenia.

Na ich planecie, Szaraki żyły ok. 800, do 900 lat. Nasze spektrum światła słonecznego szkodzi im i aby nie wymrzeć, zaczęły przeprowadzać z Ziemianami genetyczne eksperymenty, tzn. polepszać ich bio-masę. Na wyspie Lanka żyły w owych czasach czarnoskóre narody- Nagowie i Drawidowie (Drawidowie/ stare Indie). Jako rezultat tych genetycznych eksperymentów, powstały podobne do ludzi istoty z genetycznymi i psychicznymi odchyłami od normy. -Coś takiego, jak obojniaki, hermafrodyty, które w zależności od fazy Księżyca -płciowo patrząc- inaczej się orientowały. Może zrozumiecie teraz lepiej, dlaczego w opisach biblijnych jeden mężczyzna otrzymał dzieci po drugim: „Abraham spłodził Izajasza. Izajasz spłodził Jakuba. Jakub spłodził Judasza i jego braci“ (Mateusz 1:2)

Obupłciowość, określać możemy u ludzkopodobnych potomków jako homoseksualnosc, biseksualnosc, hermafrodytyzm. Aby nie zdradzić się, Szaraki zawsze zakrywały swoje ciała. Ubierały się aż po wierzchołki swoich głów i wprowadziły takie przykazania, jak: „nie odkrywaj nigdy bliźniego twego“. U Chassydów (w hebrajskim oznacza ta nazwa „Pobożni“) tak daleko to zaszło, że swoje dzieci płodzili przez mały otwór zrobiony w prześcieradle.

Kiedy ludzie ci w 1917 roku dostali się do władzy (Rewolucja „Rosyjska“), w pierwszym dekrecie, który wtedy został ustanowiony nie chodziło o ziemię/ kraj, jak to nam przekazano na lekcjach historii (HisTORie, IzTORia= to pochodzi z TORY). Jako pierwsze zostały zniesione prawa moralnych obyczajow, poniewaz homoseksualnosc uważana była w Rosji jako poważne wykroczenie prawne, surowo karane. Te prawa, Stalin wprowadził później ponownie. W całym ZSSR i we wszystkich krajach bloku socjalistycznego, obowiązywały one. Także w krajach islamskich (Koran, Shacharia), homoseksualnosc jest zabroniona. Takie związki międzyludzkie oznaczają śmierć, wymarcie linii rodzinnej -a co za tym idzie- całego narodu i całej rasy. To nie jest tajemnicą, że homoseksualne pary nie mogą płodzić dzieci. W takich związkach -można powiedzieć- czczona jest śmierć (kult Ciemności, kult Księżyca). Także satanistyczne obrzędy odbywają się o północy.

Potwierdzenia, ze Szaraki krzyżowały się z ludźmi, znaleźć można też w Biblii: „A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.“ (Ks. Rodz. 6,1-2) Co oznacza: „…jakie im sie tylko podobały“? -One po prostu uprowadzały kobiety, albo kupowały je w zamian za podarunki. Handel kobietami przeszedł w późniejszych czasach do tradycji (powstanie pojęcia „posagu“, później przeinaczone). Do dziś, dla zmanipulowanych przez Szaraki lodów, kobiety nie są pełnowartościowymi ludźmi, bo Ewa stworzona została na podobieństwo Anioła z pierwszego Nieba. Adam natomiast drugiego, czyli o jedna sferę wyżej. 

Z powodu krzyżowania się tubylczych narodów, spadała długość życia Szaraków (hybrydzich Szaraków, czyli wyglądających jak ludzie) tutaj- na Ziemi- drastycznie; z kilkuset, na ok. 120 lat. Przez mutacje genetyczne, rodziło się na początku wiele dzieci osiągających bardzo duże rozmiary ciała (olbrzymy). Dzieci Szaraków (ich hybryd), bardzo wcześnie przystrajane są złotymi przedmiotami i biżuterią; łańcuszkami, kolczykami, pierścionkami. Potrzebne są im one w celu wsparcia energetycznego podczas życia na naszej planecie. Złoto i kryształy są dobrymi kumulatorniami energii PSI. Bez złota, ich fizyczne ciało szybko ulega tutaj „rozregulowaniu“. Stają się grubi- jak np. Publicystka z Rosji, Valeria Novodvorskaja (która jest szaracką hybrydą/ Szarakiem o ludzkim wyglądzie, ale nie nosi złota).

Szaraki (i ich niektóre hybrydy) mają energonowy system krwi, składający się z 10 kanałów, którymi pobierane sa informacje. Ich mózg może opracowywać jednocześnie 10 prądów informacyjnych. Z tego powodu wprowadzili tutaj system 10-tny liczb. Prawdziwi Sławianie mają natomiast 16-kowy system krwi i dlatego ich przodkowie używali na Ziemi 16-kowego systemu liczb (mózg Arianina/ Sławianina jest zdolny opracowywać 16 prądów informacyjnych jednocześnie). Żółty gatunek ludzi, ma 12-kowy system krwi. Czerwoni ludzie maja 9-kowy, a czarni 6-kowy.

.szar_html_429d4fd4 Czarni ludzie mają 3 męskie i 3 żeńskie kanały krwi, oraz
3 grupy krwi: 1+, 2+, 3+, 1-, 2-, 3-.
Pula genowa (suma genotypów poszczególnych przodków) przekazywana jest po linii ojca.
.
.szar_html_62fdad1 Czerwoni ludzie mają 5 męskich i 4 żeńskie kanały krwi, oraz 4 grupy krwi: 1+, 2+, 3+, 4+, 1-, 2-, 3-, 4- i jeszcze jedną, „rzadką grupę“. Pula genowa podawana jest poprzez ojca.
.
.szar_html_604eb81c Szaraki mają 5 żeńskich i 5 męskich kanałów krwi, oraz 5 grup krwi: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 1-, 2-, 3-, 4, 5-. Żeńska dominuje nad męską.
Pula genowa przekazywana jest po linii matki.
.
.szar_html_m4bc339e9 Żółci ludzie mają 6 żeńskich i 6 męskich kanałów i 6 grup krwi: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-.
Pula genowa przekazywana jest po linii ojca.
.
.szar_html_m6ee5580f Biali ludzie (Słowianie, Arianie) maja 8 żeńskich i 8 męskich kanałów krwi.
Pula genowa podawana jest przez ojca, ale dopełniana jest też przez matkę, bo ten system jest systemem pełnym.
.
.szar_html_52dbc266 Hindusi (ciemniejsi) (hybrydy czarnych i żółtych ludzi)
3 żeńskie i 6 męskich kanałów krwi.
.
Na początku, Szaraki krzyżowały się z czarnymi grupami ludzi w Starej Drawidii (dzisiejsze Indie), a jedynie w późniejszym czasie z narodami ras żółtych.
.
.szar_html_m2b5c3ea0 Hybrydy Szaraków i czarnych ludzi
3 żeńskie i 5 męskich kanałów krwi. 
.
.szar_html_517caecb Nepalczycy, Hindusi (jaśniejsi), Cyganie (hybrydy Szaraków i żółtych ras ludzi)
Niestabilny system. Aby nie mieszał się z innymi i przez to nie wymarł, Szaraki wprowadziły system kastowy (Varna). 

szar_html_mf6e0e91Skrzyżowanie Szaraków z ludem białym, prowadzi do niestabilnego systemu (np. Żydzi chazarscy/ Chazarowie, jak i duża cześć bialej społeczności Ziemi), albowiem struktura białych bazuje na kwadracie, a struktura szarych, na trójkącie. Tutaj (u Żydów chazarskich/ Chazarów) widzimy, składającą się z 13 elementów, Gwiazdę Dawida szar_html_23018f05. Hybrydy rasy białej i szarej bazują na tym 13-kowym systemie – co wyraża się w ich specyficznym sposobie myślenia, który jest nieadekwatny, niepełny, płytki i -w odczuciu ludzi białych- dziwny. 

Szaraki są w stanie użytkować i studiować systemy ludzi bazujące na systemie: 12-, 10-, 9- i 6-kowym. To znaczy, że mogą ze wszystkimi tymi ludami dogadać się i z łatwością programować te ludy/ poddawać je Kontroli Umysłu itp. -Ze wszystkimi, z wyjątkiem ludzi, których system krwi bazuje na systemie 16-kowym! 

Właściwości dziedziczne u krzyżówkowych/ hybrydzich Szaraków (Szaraków z wyglądem ludzkim), przekazywane są poprzez matkę. Ich kolor włosów jest czarny o czerwonym odcieniu, albo rudy (nie mylić z odcieniem słomkowym). Grupa krwi 4, lub 5. Mimo przyjęcia ludzkiego wyglądu, w gruncie rzeczy pozostali wierni „ciemnej stronie“. Tworzą wszystkie możliwe, fałszywe kulty- także religijne. Celem jest zniszczenie jasnego, niebiańskiego kultu „Ra“ (Bóg Słońca Ra, lub inaczej Re). Tymsamym niszczona zostaje Duchowość (Yang), a w jej miejsce, zainstalwana Materialnosc (Yin), czyli ciemny, ziemski kult ksiezyca. (Slonce- czyli swiatlo, zycie. Ksiezyc- ciemnosc, smierc).

Ci, którzy nie chcieli tańczyć, jak Szaraki i Koszczaje (inne rasy Obcych) im zagrali, zostawali przez nich od razu zdefiniowani jako ich wrogowie. Przeciw takim ludziom używaja bezzwlocznie broni informacyjnej, czyli klamstw, manipulacji, przekupstwa, zdrady itd. Szaraki skłócały między sobą całe plemiona i narody- by te, samodzielnie wyniszczały się. Używaly do tego technogennych i materialnych swiatopoglądów (wedlug zasady „dziel i rządź“). W wypadku kiedy broń informacyjno- propagandowa nie działała skutecznie, postępowali też całkiem otwarcie. O tym przeczytać możemy w Biblii (w Starym Testamencie).

Zanim Szaraki i Koszczaje przybyli na Ziemię, nie było tutaj żadnych wojen i większych konfliktów. Każda niezgoda i różnica zdań, rozwiązywana była poprzez rozmowy i ugody. Szaraki i Koszczaje spreparowały, częsciowo wymyśliły i spisaly na nowo, dzieje ludu drawidzkiego, wpisując siebie samych (oczywiście jako hybrydy) do historii tego ludu. Tej samej taktyki używają z reztą do dzisiaj.

Oto kilka tego przykładów: W „Ramajanie“, dla Hinduizmu bardzo ważnym diele piśmiennym, Szaraki przedstawiane są pod nazwą „Rakshasas“. Także wódz Ravana- mistyczny król demonów z Lanki (Sri Lanka), jest tam wymieniony. Od określenia „Ravana“, pochodzą Rav, Raw, Rabbi, Rabin, co znaczy „nauczyciel“, któremu Rakshasas byli poddani. Ravanie spodobała się Sita, którą po prostu później uprowadził. Sity małżonek Rama, zapytywał poprzez Hanuman- a więc nasze moce- o pomoc (Chan Uman, ros.: Xaн Уман, Xaнczyli „Tytul“, Уманto imię sławiańsko- arianskiego Chana. „Chan“ był tytułem militarnym). Sita została uratowana, a hybrydy Szaraków i Koszczajów (w tym wypadku pierwszych Żydów), przegnane zostały w ramach kary i wychowania do krain „Ręcznie Wykonanych Gór“ (piramid). Dokładnie tam, gdzie leżał Zikkurat, Bablilon, pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat,  za Ta-Kemi (Egipit), krainy piramid. To wszystko zostało zorganizowane, aby szarackie i koszczajowe hybrydy nie żyły na koszt innych i nie wywoływały sztucznych konfliktów wsród ludzi, między którymi żyły. W mieście Ta-Kemi stworzono im miejsca pracy w sektorze rolniczym, by mogli zapewnić byt sobie oraz swoim dzieciom.

W Ta-Kemi (Stary Egipt) „odcięli się“ od rdzennych mieszkańców nie integrując się z nikim. Zamieszkiwane przez nich osady były nazywane gettami, w których przeprowadzali swoje eksperymenty na krwi, ponieważ nasze światło słoneczne nie było dla nich wystarczające. Ten brak zastępowali złotem i kryształami. Czas spędzony w Egipcie był traktowany przez szaraków jako niewola,Mojżesz główny niewolnik Pana Boga, wyprowadził naród z Egiptu. Wyprowadzeni z niewoli i rządzeni przez Josua (Jeschua, Jeschu) przez 40 lat prowadzili wojny ze wszystkimi sąsiadującymi krajami podczas których ograbiali i plądrowali inne narody. W ten sposób plemię zostało oduczone prawdziwej pracy.

Szaraki mieli politeistyczny system nauki – tzw. Cyfron (Sephira, cyfra), z dziesięcioma bogami, każdy z jedną cyfrą. Nauka o dziesięciu cyfrach, dziesięciu bogach, z których każdy miał swoje własne imię. Czcili, dziesięć cyfr i dziesięciu bogów, dlatego zostali nazwani cyfrarzami. Z tej nauki został także przejęty przez nas system dziesiętny. Słowiańsko aryjskie narody miały system szesnasto cyfrowy.Dzieńskładał się z 16 godzin (każda godzina liczyła 90 min.). Troszeczkę później do szaraków dołączyli inni (także kosmiczne pasożyty), którzy byli nazywani jajogłowymi. Ich czaszki były prawie dwa razy większe niż zwykłego człowieka.

Jajogłowi szybko przejęli władzę u Pharao Amenophis IV (1389-1358 przed Chrystusem), który następnie został nazwany Echnaton (który uznawał tylko jednego Boga Atona). Jak każdy „prawdziwy rewolucjonista“ Echanton miał specyficzny wygląd – figurę hermafrodyty szerokie biodra o kobiecych kształtach i piersi. Gardło zaś było cienkie i słabe. Jego nieprawdziwa skośna, długa i jajowata głowa była ozdobiona biżuterią. Biżuteria była noszona także na głowie jego siostry Nofretete. Także jej córka przejawiała te same cechy. W czasach propagowania pięknego wyglądu Nofretete uchodziła za wzór do naśladowania.

Jajogłowi poznali bardzo dokładnie wiedzę i pozostawioną w Egipcie przez pierwszych białych bogów spuściznę po zaginionej Atlancie (wojna, w której miedzy innymi został zniszczony księżyc). Pierwsze cztery dynastie faraonów były tworzone przez jedynych białych ludzi, tzn. Słowian i Aryjczyków. Poznali także ruch Osiris. Ponieważ szaraki czytali to odwrotnie, słowo Osiris zostało zmienione na Sirisio (Sirius = osiriS), tzn. Sirius. W Egipcie uczyli się także jak można leczyć różne choroby, i jak „działa“ ludzka dusza (tzn. Wpływ na psychikę, psychologia, hipnoza, naturalne procesy językowe). Za pomocą różnych kryształów emitujących różnorodne fale uzyskiwali kontrolę na ludzką świadomością. Z czasem stworzyli system i urządzenia dzięki którym byli w stanie manipulować społeczeństwem (pranie mózgu, Torsion- und Psi-Generatoren, fale ELF/HF itd.)

Echanton przeprowadził w Egipcie religijną, społeczną i ekonomiczną rewolucję. Zakazał wyznawania wiary wielu bogów w tym najważniejszego Boga słońca Amon –Ra. Po czym wprowadził religię wyznającą tylko jednego – Jahwe. Echanton był jednym z pierwszych, który manipulował historią. Z tysięcy pomników nakazał usunąć nazwę Amon. Za jego rządów święte miasta starego Egiptu były niszczone i rabowane. Seth – Samael (Jahwe), czczenie węża Seth. Owego węża możemy zobaczyć na koronie zdobiącej ich głowy, także chrześcijańskich świątyniach itd.

Trójkąt wskazuje na trzy istoty – Satanail, Samael und Lilith (te ostatnie słówka sprawdź w necie dokładanie, bo ja nie jestem w temacie, więc nie będę pisał). Jest to ich wszystko widzące oko, ich Święta Trójca, którą my znamy jako – ojciec, syn i duch śwęty.Obraz: Wszystko widzące oko – Satanail na górze, Samael po lewej, Lilith po prawej.

Według Bilbii w ogrodzie Eden Ewa została skuszona przez węża.Ewa i Adam posłuchali węża po czym złamali zakaz swego stwórcy.Tego węża możemy zobaczyć na wielu różnych logach/godłach, np. Logo WHO(Światowa organizacja zdrowia), gdzie wąż leży na ziemi oplatając laskę Mojżesza. Dokładnie ten wąż troszczył się o reedukację Żydów na pustyni. O tym dokładniej później.

Żydom także było zabronione, wymawianie imienia ich boga, aby nie zostali wybawieni przez prawdziwych bogów, lub ojca stwórcę. Doszło do tego, ze Seth był określany na wiele sposobów: „Ten, który jest”, „Jestem tym, kim jestem”, „Wszechmocny”, „Najwyższy”, „Wszędzie obecny”, „Wszystkowidzący”, „Wszechmogący”, itd.
W celu manipulowania psychiką/ świadomością ludzi, księża wymyślili różnego rodzaju tradycje i obrzędy. W świątyniach zostały zainstalowane urządzenia za pomocą których mogli wpływać na ludzką świadomość. (jest to opisane bardziej w wedach, skończyło się wojną , w której brał udział Pierun. Dziś sytuacja się powtarza). Szaraki byli bardziej podatni na pracę tych urządzeń w przeciwieństwie do miejscowych – ciemnego społeczeństwa, którzy także przychodzili do świątyni.

Echnaton wykorzystywał lud nie szczególnie długo, ponieważ jego rządy zostały obalone po 16 latach, aby do władzy mógł dojść Tutanchamun (Tutenchamun, Tutanchaton). Po objęciu tronu przez Tutenchamona świątynie Atona zostały zniszczone a imię Echanton było wyszydzane a nawet zabronione do wymawiania.
O tym jak wyglądało dalsze przejmowanie władzy można wyczytać z biblii (wyprowadzenie z Egiptu, masowa ucieczka). Do tego plugawego zadania został wybrany naród:”(…) i chcę wybrać was jako naród, i chcę być waszym bogiem, abyście mogli doświadczyć, ze jestem PANEM, waszym bogiem”. (Wyprowadzenie 6:7)„Ja jestem PANEM, i objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako wszechmogący bóg, nie JAKO ‚JWH‘.“ (2. Mojzesz 6, 2-3), więc ten Bóg objawił się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako „Bóg wszechmogący“, w jezyku hebrajskim „El Shaddai“. Seth, (JHWH, Jahwe, Jehova) nie powiedział, ze jest Panem – mało znaczącą istotą, tylko bogiem wszechmogącym.W bibli możemy wyczytać,że także Żydzi musieli czcić słońce, ponieważ nauczyli się tego w Ta-Kemi: „(…) słuchaj słowa PANA! Tak mówi Pan … chcę nadstawić nad wami miecz … zgnieść i zniszczyć waszych bożków, słoneczne filary (?) i mikstury. A potem to wszystko położyć przed wami, abyście wiedzieli, ze to ja jestem PANEM.Tutaj widzimy,że czczenie słońca nie wpasowywało się w ogóle w plany biblijnego Boga (Samaela) „(…) czci PANA Zebaoth (syna Samaela). (…) będzie świętością, kością niezgody, i opoką zgorszenia dwóch domów Izraela, a sidłami mieszkańcom Jeruzalem, na którą nastąpią, wpadną, wplączą się aby mogli zsotać schwytani (Jesaja 8: 13-15). Jak mamy rozumieć to zdanie? Dzieci, które nie słuchają się ojca i przeciwstawiają się jemu, będą zawsze wpadały w pułapki.

Po tym jak wystąpiłes przeciwko narodowi pokłóciwszy się z nim: “(…) będziesz odpokutowywał swoje postępowanie poprzez niesprawiedliwie traktowanie przez Jakuba. Karą za jego grzechy będzie przemienianie wybudowanych przez niego kamiennych ołtarzy w wapienie a zagajniki i filary słoneczne nie będą więcej wznoszone.” (Jesaja 27: 8-9)

Wybawieniem od winy jest zaprzestanie czczenia słońca, światła i życia na ziemi. Szaraki przyjęli ubóstwianie słońca, ale zostali ponownie schwytani przez ojca, aby odpokutować swoją winę, poprzez zaniechanie czczenia słońca na ziemi wynikające ze słowiańsko aryskjich wedów. A co obserwujemy dziś? Wszystkie dobra i prawa zostały wyparte na rzecz kultu księżyca, ciemności, śmierci, zakłamania i niepraworządności. Zamiast dbać o przedłużanie życia oraz troszczyć się o potomstwo, aby było zdrowe i mądre, walczy się o „prawa człowiek i dzieci“ – równouprawnienie, prawa (jeszcze) mniejszości homoseksualnych, a wszystko co piękne i zdrowie jest „rewolucyjnie“ niszczone (w imię Pana boga Szatana, który z powodu niemożności zrobienia samodzielnie musi wyręczać się swoimi niewolnikami DEMONkratami). Nawet chrześcijańskie kościoły są udekorowane wieńcami z czaszek, co jest dowodem kultu śmierci. Kielichy i świeczniki są przyozdobione także kości i czaszkami. W Kutná Hora w okolicach Pragi w katolickim kościele z sufitu zwisają kości, ramiona, nogi, kości miednicy, żebra i czaszki.

Kościoły, katedry i stare ratusze są przesycone figurkami demonów (czego doskonałym przykładem jest katedra Notre Dam we Francji, czy kościół przy rynku w Hannowerze w Niemczech). Niektórzy Sataniści uważają swoją religię jako coś innego, jak suszi w zestawieniu do frytek i kiełbasy, jako „modną zabawę“ wyznając następujące hasło: „żyjemy tylko raz“,. Nie jest to jednak takie proste. Cytat: „ My sataniści jesteśmy własnymi bogami, jesteśmy badaczami ścieżek lewej ręki. Nie ukłonimy się przed mitami i fikcjami zagorzałych zwolenników prawej ręki.“ … , czarne dusze nie wiedzą nic o o otaczających je światach. Jasne światy nie mają do nich wstępu „Wstęp wzbroniony“, co jest naturalną zasadą. Coś takiego nie zostanie wpuszczone „tam na górę“! Ciemne dusze w przeciwieństwie do jasnych nie są wieczne. Dusze posiadające minimum 50% jasności mają szanse przekroczenia bram jasnch światów, aby jeszcze tam stać się nieśmiertelnym. Dusze posiadające mniej niż połowę, muszą iść do piekła, gdzie zostaną zniszczone i pozbawione możliwości inkarnacji. Tak stworzył nas stwórca, najpierw jesteśmy rozdzierani przez ciemne moce, po czym „wyrzucani na śmietnik“. Jest to także naturalna zasada. Podobnie postępuje suka z małym, gdy urodzi się niepełnosprawne szczenie, suka łamie mu kark nie bacząc na to jak bardzo jest jej przykro, poniwaz czyni to z miłości do zdrowych szczeniąt. Prawdopodobnie to samo czeka Satanistów, nie ważne czy wierzą w to czy nie. Ignoranacja nie chroni także przed zasadą życia pozagrobowego. Stwórca nie potrzebuje haosu tam, gdzie jest porządek. Jako przeciwieństwo życia i porządku, pierwotne materie sięgają przede wszystkim po rzeczy, które muszą być uporządkowane. W cytacie Satanistów interesująca jest także wypowiedź odnosząca się do „lewej i prawej ręki“, skręcające w lewo pokrętne pola, czyli kurcząca się spirala energii,która prowadząci do śmierci. Skręcające w prawo pokrętne pola, są określane jako rozszerzająca sie spirala energii, z której powstaje życie. Sataniści czczą śmierć i wymarcie. – tutaj chodzi o to, ze w poprzednich linijkach jest przyrównanie do ścieżek w prawej i lewej ręce: „Wir Satanisten sind unsere eigenen Götter und wir sind die Forscher des Pfades der linken Hand. Wir verbeugen uns nicht vor den Mythen und Fiktionen der vertrockneten spirituellen Anhänger des Pfades der rechten Hand“. – czyli my sataniści jesteśmy własnymi bogami, badaczami ścieżek lewej ręki. Nigdy nie ukłonimy się przed mitami i fikcjami zagorzałych zwolenników prawej ręki. Ścieżki lewej ręki są kręte i prowadzące do śmierci. Prawa ręka z kolei jest energią dającą życie. Oto chodzi w tej drugiej części tego fragmentu.

Wyprowadzenie z Egiptu

Gdy “wskazówki”/ przepisy od węża z góry zostały podane (jak dokładnie odbywało się to można wyczytać w Biblii w księdze wyjścia 19), (główny niewolnik Seta- w poprzednich kartkach jest o tym mowa – o Secie oczywiście) kapłan Mojżesz wraz z innymi pomocnikami wyprowadził zmanipulowany lud z Ta-Kemi (dzisiejszego Egiptu). Nie wszyscy zostali jednak wyprowadzeni ci, którzy nie przychodzili do świątyni i nie brali udziału w praniu mózgu, pozostali w Egipcie i czcili nadal Sepirota. Sepiroci zwani dzisiaj Sefardyjczykami byli najbardziej represjonowani.

W biblii zostało to opisane następująco: „Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan”. (Księga wyjścia 3. 21-22) Oczywiste przesłanie! – obrabować i uciec.

Podczas 42 letniej wędrówki po pustyni, która mogła trwać 2 tygodnie, naród był bardzo mocno kultywowany. Następowała zmiana pokoleń, zmiana mentalności, ludzie stawali się coraz bardziej dzicy. Stara wiara została zamieniona nową, która służyła do manipulacji. „Ja jestem Jahwe, Twój Bóg (…) nie masz prawa mieć żadnych innych Bogów poza mną.“ To wszystko możemy wyczytać w Biblii. Zamiast dziesięciu Bogów, narodowi został przedstawiony tylko jeden bóg, plus 10 przykazań ponieważ ta cyfra jest dla Szaraków cyfrą świętą .
(Energenes – tego słówka nie znam i nie znalazłem, też w żadnych słownikach :/ Struktura krwi szaraków, z dziesięcioma kanałami, pięcioma żeńskimi i pięcioma męskimi).

Na pustyni z ludu byli wybierani/ selekcjonowani najokrutniejsi. Pochodząca z pustyni, „Elita” była określana także mianem Lewitów, czyli najlepszych z wybranego ludu.

Lewici – księża nowej, monoteistycznej Religi posiadali nie tylko wiedzę całego świata, lecz także to co odróżniało Egipcjan od innych narodów. Tę wiedzę wykorzystali do osiągnięcia swoich celów. Według starego testamentu i Tory tylko bezpośredni potomkowie najwyższego kapłana Aarona, tzn. bracia Mojżesza, mieli prawo ustalać prawa Zydów (głosić święte słowo). „ I poświęcę Namiot Spotkania i ołtarz; Aarona i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani. Ma to przypaść w udziale Aaronowi i jego synom po wieczne czasy jako należność od Izraelitów. Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia należy się im od Izraelitów z ofiar biesiadnych, jako unoszona z nich dla Pana. Będzię to stałym obowiązkiem, dla Ciebie i jego potomków.” (Księga wyjścia/ 2 Mojżesz 29,44; 29,28; 28,43)

Było to ściśle przestrzegane przez tysiąclecia. Tylko “Synowie Arona” mogli stać się żydowskimi Rabinami. Zostało to udowodnione prze grupę naukowców z Izraela, USA, Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy przeprowadzili liczne badania genetyczne męskiego chromosomu Y. Tak jak Sefaradyjczycy (Bliski Wschód i Europa Południowa), także Ashkenazy (Europa centralna i Wschodnia), wszyscy księża (kler) mieli bardzo podobną budowę chromosomów Y, dzięki którym odróżniali się bardzo od zwykłego ludu. Tzn. szczególny „Levi-Gen” mają rabini – ci którzy interpretuja Talmud i zajmują się ludem żydowskim.

Seth obiecał im tzw. Ziemię obiecaną – Palestynę (russ.: Палестинa – палённый стан, coś jak spalony kraj). Jednak zajecie tego kraju wraz z oddziałami nie było takie proste. Lewici wysłali tam swoich prowokatorów, którzy podburzali Greków i Trojan. Podczas trzydziestoletniego oblężenia Troji żydzi wspierali „bardzo dobrze“ obydwie strony. Obydwu stronom były dostarczane produkty spożywcze, broń, niewolnicy seksualni, robotnicy i inne rzeczy. Podczas gdy walczące strony wykańczały się wzajemnie, Żydzi korzystali na tym poprzez bogacenie się. Ich potomkowie podczas wojen między różnymi narodami postępowali tak samo zbijając niewiarygodne fortuny. (Antony C. Sutton „Wall Street i bolszewicka rewolucja“, „Wall Street i powstanie Hitlera“ itd.).

Podczas gdy Troja była oblegana Mojżesz odczekiwał spokojnie na pustyni. Cel został osiągnięty, Troja padła. Następnie wkroczyli najeźdźcy. Goła ziemia Troji została przejęta przez Żydów pod przewodnictwem Joshuy (Yoshua, Yoshiya, russ.: Иисус Навин), który wprowadził swoich żołnierzy i wymordował wszystkich. Wszystkich oprócz młodych kobiet. Także to jest opisane w Biblii.

Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.

„Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo, lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których słyszałeś: „Któż się ostoi wobec synów Anaka?” Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan. (5. Mojżesz/Księga powtórzonego prawa 9, 1-34)

Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: ?Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Mordujcie starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijajcie do szczętu! (Księga Ezechiela 9,5-6,5)
„Wymordowali wszystkich kobiety i dzieci, oszczędzając tylko te, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, a było razem trzydzieści dwa tysiące. (ksiega cyfr /4.Mose, Kapitel 31.1-35.1)

„ W ten sposób Jozue podbił cały kraj: wzgórza i Negeb, Szefelę, i stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo przy życiu i obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan, Bóg Izraela. (Ksiega Jozuego 10.40).
„Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie, lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy. 15 To, co Pan rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz rozkazał Jozuemu, Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując z tego wszystkiego, co rozkazał Pan Mojżeszowi.“ (Księga Jozuego 11. 14-15).Tak zostały wymordowane „silne narody“, słowiańsko aryjskie mądre narody. Inne narody nie stanowiły zagrożenia dla Żydów, ponieważ nie były mocarstwami (lub na odwrót raczej !).

Najpierw Zydzi zniszczyli święte ( tak jak Rzym – w tym kontekście jak święte miasto Rzym) Rusol. Miasto, które zostało tak nazwane na cześć jego budowniczych – Rosjan = Rusolim (russ.: город руссов – Русолим). Zdobywcy przemianowli je na z Rusolim na JeRusalim (Jeruzalem)

Hebrajczycy (Żydzi, po rosyjsku.: Еврей) – ktoś z obcej ziemi, po hebrajsku „IVRI”, po rosyjsku: „эвэр” – „przejście przez” (Księga Archimedryta Nikeporosa 1891, po rosyjsku архимандрит Никифор). Do nie dawna greckie słowo „Planeta“ (czyli wędrujaca gwiazda) nie było używane przez naszych przodków. Było ono zastępowane słowem „ziemia“. Tzn. Dziś powiedzielibyśmy, ze Hebrajczycy pochodzą z innej planety, są istotami pozaziemskimi.

Hebrajczycy są szczepem ludzkopodobnej odrazy (genetycznie uszlachetnionego okrucieństwa). W ich świetych pismach jest napisane, ze to oni są ludźmi, w których jest osadzona boska dusza, a inni są niczym, nawet gorszym niż zwierzęta z którym można zrobić wszystko. Tak wyglądają ich przykazania! Według dancyh DNS Genealogia oraz według tez naukowców pierwsze plemię Abrahama pojawiło się na ziemi przed ok. 3000 lat. Dla porównania słowiańsko – aryjskie ponad 10 000 lat. Znakiem Hebrajczyków jest trójkąt w kole. Ten symbol jest bardzo podobny do tego, który jest wyżej opisany.

Hebrajczycy/ Żydzi – narzędzie w ręka Setha (bilijnego Boga) i Lewitów.

Lewici wykorzystywali żydów w każdym momencie (jako mięso armatnie), aby zapewnić sobię władzę nad innymi narodami oraz ich szacunek. Zydzi zaznali „dużo krzywd”. Żydzi których ojciec jest Żydem, a matka innej narodowości, są tzw. Żydami lewej ręki, ponieważ ich geny wyszły z ich narodowości. Tacy, nie są traktowani jako Żydzi, lecz jako Goje, którzy są „wrzucani w pancerz”, aby można było krzyczeć na cały świat – biedni, biedni Żydzi!

Biblia opisuje Żydów jako bardzo dobre narzędzie w rękach biblijnego Boga do niszczenia i znieważania innych narodów ziemi. Dla niego Seta/ węża/ Jahwe jest ważne aby zniszczyć wszelką wysokość, światło, dumę, tylko tchórze zostaną przez niego ułaskawieni, tylko ci których potrzebuje: „ Błogosławieni ubodzy w duchu”, tzn. przez niego są ułaskawieni ubodzy w duchu tchórze. Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego… „ (Księga Izajasza 2, 11-17)

„Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo.” (Księga Izajasza 66:2 Elberfelder)

„ … Przystąpcie, narody, by słuchać! I wy, ludy, natężcie uwagę!
Niech słucha ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i wszystko, co na nim wyrasta! Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan i wrze z oburzenia na wszystkie ich wojska. Przeznaczył je na zagładę, na rzeź je wydał. Zabici ich leżą porzuceni, rozchodzi się zaduch z ich trupów;
od krwi ich rozmiękły góry” (Księga Izajasza 34:1, Elberfelder)

Tzn. Biblijny Bóg, który nienawidzi wszystkich narodów, chce je zniszczyć, ale do tego potrzebuje narzędzia – Żydów. Ten Bóg na ziemi nie może zrobić nic, więc ktoś musi mu pomóc. Różnica między nami a Zydami jest taka, ze Żydzi wykonywali wszystkie jego rozkazy bezwarunkowo i „znosili jego humory“, w zamian ten obiecał im, ze nie zostaną zniszczeni: „Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy jedzą wieprzowe mięso i płazy, i myszy, zginą razem – wyrocznia Pana.“ (Księga Izajasza 66:17, Luter 1912)

A więc było zalecane nie oczyszczanie się! Skutkiem tego były np. w średniowiecznej Europie głód, brud i zaraza. Kościół zabronił mycia się, publiczne łaźnie były niszczone, ponieważ nie można było spłukiwać święconej wody! Koty jako „diabelskie zwierzęta” były zsyłane na banicję, co doprowadziło do plagi mysz i szczurów … wszystkie zapasy zostały wyżarte. Nie było kanalizacji, wszystkie ścieki były wylewane za róg, albo bezpośrednio przez okno. Także w zamkach ówcześni władcy załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne albo na podłodze, albo bezpośrednio na schodach. Smród był niesamowity (w tych czasach wynaleziono perfumy). Morale spadło do zera! Średniowieczni królowie i papieże umierali jeden po drugim na syfilisa. (Syfilis, choroba weneryczna, której towarzyszyło wypadanie włosów… początki peruek).(Obłęd- i z tego wyrósł zachód..wzór do naśladowania dla co poniektórych ).

„(…) Zgotuję zagładę wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, ciebie zaś nie wyniszczę. Ukarzę cię jednak sprawiedliwie i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie (…)” (Księga Jeremiasza 30:11, Luther 1912)

„Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. (Księga Ezechiela 36:22, Luther 1912).
Tzn., ze nie nienawidzi wszystkich narodów na ziemi, nienawidzi swoich dzieci – wybrany przez Boga naród, i nie dba o nich, tylko o swoje święte imię. Dlatego także Zyd: „Zabrał mi drogę, zgniótł mnie i zniszczył“. Piekielnym ogniem rzucił w moje kości, na moje stopy zarzucił sieć, a mnie popchnął do tyłu, mnie zepchnął zaś do pustyni, abym tam pozsotał na zawsze. Judasz został schwytany i żyje w nędzy jako sługa, który mieszka wśród pogan i nie zaznaje spokoju. Wszyscy jego prześladowcy przychodzą i nękają go. Pan zdeptał wszystkie moje siły (…) dlatego płacze, a z moich oczu płynie woda (…) słuchajcie wszystkie narody i patrzcie na mój ból! (…)“ Księga żalów Jeremiasza 1-18.

Wytyczne/ Instrukcje do przejęcia władzy i skarbów.

„Książętami ustanowię im chłopców, młokosy będą panować nad nimi. Ludzie gnębić będą jeden drugiego i przyjaciel przyjaciela. Wyrostek sponiewiera starca, i prostak dostojnika. (Księga Izajasza 3: 4-5 ELberfelder). Czy ta wypowiedź przypomina Państwu coś? Wojna domowa, rewolucja w Chinach, rewolucja seksualna w świecie zachodnim, prawa i ochrona dzieci. Jest to prosta zasada – dzieciom została dana władza, i stają się coraz bardziej przekonane, ze są mądrzejsze od dorosłych. Owa zasada jest używana w bardzo porsty sposób, aby rozbić rodziny. A gdy to już jest zrobione, wtedy łatwiej uzyskać władzę nad narodami.

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się.„
(Księga Mojżeszowa 5:10-11)

Sposób w jaki Żydzi powinni zdobyć władzę nad innymi narodami świata, został dokładnie opisany przez Pana Boga. Wskazał on im dokładnie co powinni robić – pożyczać pieniądze i udzielać kredyty pod zastaw:

„Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.” (Księga powtórzonego prawa 15:6).

Nagroda, za wypełnianie misji biblijnego Boga.

„Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi: podążą, by je przyjęto na moim ołtarzu, tak iż uświetnię dom mojej chwały. Kto to są ci, co lecą jak chmury i jak gołębie do okien swego gołębnika? O tak, to statki zbierają się dla Mnie, a okręty Tarszisz w pierwszym szeregu, ażeby przywieźć twych synów z daleka,
ich srebro i złoto wraz z nimi, przez wzgląd na imię Pana, Boga twego, przez wzgląd na Świętego Izraelowego, tego, który ciebie uświetnia. Cudzoziemcy odbudują twe mury,
a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość. Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy,
by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą. <Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni>.”

„Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.”
Księga Izajasza 61:5-6
Wszyscy myślący ludzie widzą, ze tak dokładnie jest. Widzą, kto ma władzę i się tym chlubi. Cała historia została napisana na nowo i dopasowana do ich potrzeb.

„Oto imię Pana przychodzi z daleka, gniew Jego rozgorzał, przygniatający Jego ciężar;
Jego wargi pełne są wzburzenia, Jego język jak pożerający ogień. Tchnienie Jego jak potok wezbrany, którego nurt dosięga szyi. Przybywa przesiać narody sitem zniszczenia
i włożyć między szczęki ludów wędzidło zwodnicze. Pieśni mieć będziecie,
jak przy obchodzie nocnej uroczystości, i radość serca.” (Ksiega Izajasza 30: 27-29).

Tzn. Religie – Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam, są tylko uzdą, która zwodzi ludzi (doprowadza do szału). Tym, dla których owa uzda została założona inaczej oznacza „pieśń, przy obchodzie nocnej uroczystości i radość serca“. Za to święto Zydzi będą musieli dostać więcej. Gdy „boska misja“ zostanie wykonana, a słowiańsko – aryjskie narody wyniszczone, wtedy Pan „wykupi resztę swojego ludu“ (Ksiega Izajasza 11:11-16). To znaczy, że Żydów pobił, wychłostał, wymęczył, wyśmiał i poszczuł innymi narodami… a resztę, która przeżyła to wszystko wybaczy, i będą mogli przejść „wielką drogę“. Tzn. Po tym jak wszystko zostanie zniszczone i splądrowane, wszystkie surowce naturalne zabrane, wtedy opuszczą naszą planetę.

Uratowanie Żydów

Jezus został zesłany Żydom, aby ich uratować. Przyniósłim ducha świętego – trzeci element, któreg ci ludzie nie mieli. Zostało to zrobione, aby Żydzi stali się jak inni, czyli posiadali trzy elementy: Ciało, duszę i ducha: Dlaczego jest to ważne? Ten kto przyjmie ducha świętego jest wstanie rozwinąć swoje sumienie, czwarty ważny element. Symboliczny jest środek gwiazdy Inglien (trzy trójkąty).

Jezus rzekł: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Ksiega Mateusza 15:24) „(…)nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! 6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.” (Księga Mateusza 10:5-6). Oczywiście katolikom zostanie natychmiast postawione pytanie, dlaczego Jezus powiedział: „ Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Księga Matesza 28: 19-20). Ta wypowiedź została dodana na koniec Ewangelii.

Jezus powiedział jeszcze Żydom, żę ich ojcem jest diabeł: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie? Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.”

Zostało to opisane w pismach świętego Jana (apkoryfach), gnostyckich mitach Ireneusza, Hipolitów i w hipostazach archontów, a jeszcze lepiej zostało opisane w „tajemnych pismach św. Jana“ (russ.: в Тайной книге Иоанна). Zydzi (szaraki) i ich uratowanie zostało także opisane w słowiańsko aryjskich wedach (Święte Wedy Perun). Cytat ze „świętych Wedów Perun“:

“ Ze świata ciemności przyjdą obcy złodzieje i będą podstępnie głoscić ludzkim dzieciom nieprawdziwe słowa.

Będą uwodzić starych i małych, będą się żenić z naszymi córkami… będą mieszali się między nami … ludźmi … a także między zwierzęta … i zaczną przyzwyczajać do tego wszystkie narody świata, a ci którzy nie będą słuchali ich słów, i postępowali według ich niegodziwych postępowań będą skazani na cierpienie.

Niektórzy z nich próbują się dostać na ziemię już,

Aby dokonać swoich haniebnych czynów, i aby synów i córki dużej rasy sprowadzić z drogi światła. Ich celem jest zniszczenie dusz ludzkich dzieci, aby nie mogły nigdy poznać białego i prawego świata oraz ujrzeć miejsca, w których mieszkają opiekuńcze bóstwa nieba wielkiej rasy, i niebiańskie ziemie i miejsca zamieszkania, gdzie ich przodkowie mogliby zaznać spokoju.

Po szarym kolorze skóry rozpoznacie złodzieji cudzoziemców …

Mają oczy koloru ciemności, są dwupłciowi, więc mogą być zarówno mężczyznami jak i kobietami. Każdy z nich może być albo ojcem, albo matką. Swoje twarze malują (to oni stworzyli podwaliny dla naszych „kosmetyków”), aby upodobnić się do ludzi dzieci … i nigdy się nie rozberają, aby ich zwierzęca golizna nie została odsłonięta …

Podstępem i kłamstwem będą zdobywać kolejne kraje na ziemi. Na inne kraje mają także zakusy, w wielu światach, w czasach wielkiej osi (wojny). Zostaną pokonani i przepędzeni do kraju ręcznie zrobionych gór (Ta- Kemi, stary Egipt), w którym żyją ciemnoskórzy ludzie, potomkowie wielkiej rodziny nieba, którzy przybędą z kraju Boga Nij (Atlanty). Ci ludzie dzieci będą uczyć jak pracować, jak uprawiać zboża i owoce, aby mogli zapewnić byt sobie i ich dzieciom.

Nic nie robiący zjednoczą cudzoziemców, i opuszczą kraj ręcznie zrobionych gór. Będą osiedlać się w każdym kraju ziemi, i tworzyć własną religię, będą określać się także jako synowie jednego Boga (Monoteizm), będą mu nosili krew swoja i swoich dzieci jako ofiarę, aby pomiędzy nimi i ich Bogiem powstałą więź krwi.

Z racji, iż nie mają świadomości i sumienia, mądrzy bogowie będą wysyłali do nich, wszechwiedzącego wędrowca (Jezusa). Cudzoziemcy będą słuchali ich mądrych słów, potem jednak swojemu Bogowi poświęcą wędrowca (ukrzyżowanie Chrystusa) …
Stworzą także złotego bucaja, jako symbol ich władzy, przed którym będą klękać, jak przed Bogiem.

Bogowie … ześlą im wielkiego wędrowca, który przyniesie miłość, ale księżą złotego buhaja skażą go na straszną śmierć.

Po jego śmierci (wielkiego wędrowca oczywiście) ogłoszą go Bogiem … Stworzą także nową wiarę, która będzie oparta na kłamstwach, krwi i represji … Wszystkie narody będą określać mianem grzesznych i gorszych, a także nawoływać do żałowania przed stworzonym bogiem tych popełnionych jak i niepopełnionych czynów oraz prosić go o wybaczenie.

Na podstawie rad cudzozmiemców, którzy przybędą na ziemię potajemnie, jeden drugiemu będzie odbierał życie … tracić mądrość oraz zapominać przykazania jednego Boga Stwórcy … Ziemia zostanie bardzo mocno podzielona , tylko strażnicy – księża będą w stanie zachować czystość starożytnej wiedzy, mimo biedy i śmierci …

Wiele ludzi wstąpi na drogę Swaroga … Ludzie dzieci będą wznosili światynie dla bogów, których jeszcze pamiętają, sprawiedliwe i szczęśliwe życie wróci do krajów wielkiej Rusi (Ruś, russ.: земли Великой Расении, zerstreutes RA)… Obcy księża ze świątyni złotego buchaja (Judaizm) i ksieża zamordowanego wielkiego wędrowca (chrześcijanizm, Islam) będą chcieli zniszczyć spokój i harmonię, ponieważ żyją z czyjejś pracy (społeczne pasożyty są jak szkodniki w ogrodzie).

“Zagraniczni” księża przybędą … jako handlarze i osoby opowiadające historie, będą przynosić kłamstwa – legendy, a ludzie… będą uwodzeni… wielu zostanie uwiedzionych.

Wiele ludzi zmieni swoją wiarę i będą słuchali słów “zagranicznych” księży, których sens jest zakłamany, będą jak dzieci, które zboczyły z drogi światła … „zagraniczni” księża będą nawracać ludzi na ich wiarę … przejmować ich dusze … określać ich jako boskich niewolników … Będą twierdzić, ze cierpienie jest błogosłwaieństwm, i tylko cierpiący będzie mógł rozpoznac boga …

Bezsensowne wojny będą kosztowały życie milionów ludzi, na korzyść cudzoziemców … im więcej wojen i śmierci … tym bardziej bogaci staną się wysłannicy świata ciemności … Cudzoziemcy patrzą zawsze na dobra innych… ich wszystkie mysli kręcą się wokół władzy, a wprawdzie wszystkich światów….

Celem cudzoziemców jest zniszczenie, harmonii w świecie światła … wytępić potomków wielkiej rodziny nieba …, ponieważ tylko oni są w stanie stawić znaczący opór ciemnym mocom … Śłużący mrocznego świata uważają, ze wszystkie światy stworzył wielki Ra-M-Ha, i powinny być posłuszne tylko jemu… Gdy przybędą na kwitnące ziemie (planety), wtedy próbują przyzwyczaić ludzi dzieci do chciwości, która niszczy zrozumienie, a gdy ono jest zniszczone zanika wstyd …

Gdy wstyd znika, wtedy prawda jest niszczona a razem z nią umiera szczęście … Gdy nie ma szczęścia, wtedy umiera także człowiek, wszystkie jego bogactwa przechodza na obcokrajowców … bogactwo uważają za fundament, na którym budują swój świat …
Mieszkanie w ciemnych światach ma tylko ten, który ma majątek, osoba nie posiadająca żadnego majątku jest traktowana jak nieboszczyk na pustyni … Wiedzą, ze gdy przejmą wsparcie i wiarę, życiowy cel i wolność ducha, wtedy także będą niszczyć ludzi… w takich okolicznościach w świecie Jawi ludzie dzieci dobrowolnie zabijają łotrów/cudzoziemców, ponieważ lepiej jest umrzeć w walce, niż dać podporządkować się tym wrogom.

Słabsi ludzie, którzy znajdą się pod wpływem zagranicznych złodzieji tracą zdrowy rozsądek, z drugiej strony … w pragnieniu konkurencji służą cudzoziemcy … Nieszczęście zdezorientowanego człowieka jest gorsze niż śmierć, ponieważ ta jest odpowiednikiem wiecznej drogi wolności, a w świecie Jawi nie ma nikogo, kto przeszedł śmierć …

PS: Proszę się zastanowić nad naszymu przykazaniami!

Skrzyżowanie szarych i białych narodów prowadzi do niestabilnego system. W białych fundamentem jest czterostronna struktura, a w szarcyh z kolei trójstronna. Widzimy gwiazdę Dawida składającą się z 13 elementów (nie adektawtny, dziwny sposób myślenia). Mogliby używać i uczyć się dwunasto, dziesięcio,dziewięcio i sześcio cyfrowych systemów. Tzn. Dzięki nim mogliby znaleźć jeden wspólny język ze wszystkimi narodami! Trzynastocyfrowy system możemy także zobaczyć na jednodolarówce. Orzeł trzyma w swoim dziobie 13 strzał, na gałęzi jest 13 liści, na fladze 13 linii, nad głową orła 13 gwiazd, piramida ma 13 stopni (w kontekście pięter) itd.

Ze wszystkich religii różnych narodów wzięli coś i stworzyli swoją własną, mityczno-filozoficzną naukę. A teraz przedstawiają ją innym jako ideał równości, wolności i bractwa.
A) Nie może być mowy o braterstwie. Wszyscy ludzie nie mogą być dla siebie braćmi i siostrami, czyli być spokrewnionym. Mieszanie krwi z bliskimi wymarcia rodziny, podstawy narodu. B) także równość jest nie możliwa. Nawet przy najlepszej równości nie każdy człowiek będzie mógł mieć dzieci, które będzie karmił mlekiem matki. Małe dziecko i dorosły człowiek są obydwoje ludźmi, ale nigdy tak samo równymi. Dziecko musi się nauczyć tego, co dorosły już wie. C) Wolność może być tylko od czegoś lub kogoś. Wolność mogą otrzymać tylko niewolnic. Nasi przodkowie byli zawsze tylko wolnymi ludźmi!Wolny człowiek to taki, który ma władzę nad swoim duchem, uczuciami, emocjami, rozsądkiem i czynami. („Wolnym wolność – wybawionym raj/ Eden” ros. Przysłowie)

Cudzoziemcy dołączają “rytuał krwi” do Coca-Coli I Pepsi!!! Kropla takowej “krwi” zawiera informacje o całym człowieku. (z jednej kropli krwi można sklonować całego człowieka). Gdy taka kropla z napoju przedostanie się do ludzkiego ciała, i zostanie w organizmie, wtedy zaczyna niszczyć struktury DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego, ang. DNS).

Trzynastocyfrowy system jest niestabilnym systemem, ponieważ dodanie 5 do 8 wynosi 13, a 13 nie da się podzielić. Prowadzi to do zmiany w psychice – do psychoz i innych chorób psychicznych, tzn. psychicznych odchyłów od normy. Pierwszy partner seksualny kobiety przekazuje jej obraz-ducha i krwi. Ponieważ Hebrajczycy nie mają ducha, u zeszpeconej kobiety zostaje zachowana tylko krew. Według słowiańskiej zasady, człowiek jest Żydem, ale wg. żydowskiej nie. Młodzieniec w takiej sytuacji jest nazywany „Bastard”, a dziewczyna „Shiksa” (Sheketz). Zewnętrznie dziecko dostaje, to co jest bardziej dostępne. Wygląd białego człowieka, ale bez duszy, ponieważ w środku nie ma żadnych obrazów ducha.
Z tego powodu szaraki nie mogą się także integrować, mogą jedynie naśladować. Gdy skrzyżuą się z innymi narodami, wtedy dostają tylko wygląd zewnętrzny, ale w środku nic się nie zmienia. U Żydów pierwsze dziecko powstałe ze skrzyżowania białego i szarego nie jest uznawane za Zyda (8 kanałów męskich i 5 żeńskich).

W Talmudzie jest dokładnie napisane, ze pierwsze dziecko powinno się zabić (!), aby następne zaliczać do narodu (8 kanałów żeńskich i 5 męskich). Ci będą nazywani „Żydami prawej ręki”.

Gdy ojciec jest Zydem, a matka o tym wie, ci Żydzi będą nazywani “Żydami lewej ręki” (są to Bastrade i Schiksas, tzn. Żydzi nie czystej krwi). Tacy ludzie będą zawsze unicestwiani w zamieszkach w myśl zasady – „ nie są to nasi ludzie, więc dla nich nie mamy litości”, ale przy każdej okazji możnaby krzyczeć głośno, że Żydzi byli unicestwiani lub bici.

W przeszłości Żydzi byli przeganiani z różnych krajów, z niektórych nawet po kilka razy. Byli także krytykowani przez znane osobistości. O tym szczepie można dowiedzieć się bardzo dużo z książek Grigorija Klimova (po ros. Григорий Климов) – raporty wielkiej socjologii: „Czerwone protokoły“, „Protokoły sowieckiej białości“, „Czerwona Kabbala“, „Boski naród“ itd. (także Dr. David Duke, Jürgen Graf, Drumont Edward, Richard Harwood, Douglas Reed, Antony C. Sutton, Henry Ford, Eduard Hodos, Leo Taxil, David Naydis, Michael Beydzhent, Richard Lee, Frank Britton, Brende Flavian i inni autorzy).
Karaimckie (Karami) i Galilejczycy (Zydzi związku mojżesza) lub sataniści.
2.Edomici (po rosyjsku: Идумеи) 3. Zydzi (gwiazda Salomona) 4. Izraelici (gwiazda dawida) 5. Zahedzi, zwolennicy Sawela (Paweł) 6. Kościół Szatana 7. „Pacyfik“, tzn. największy, walczą o „Świat bez broni“, podczas gdy gromadzą w Izraelu broń jądrową.

Z Żydostwa wywodzą się Chasydzi, od Chasydzi – Chabad / Lubawicz, najbogatsza sekta, która pociaga za prawie wszystkie sznurki władzy, która z żydowskim kapitałem stworzyła okno informacyjne i Ivri mass media.

Bardzo dokładnie o tych rzeczach opowiada Rabin z Charkowa: http://hodos-video.com und http://www.hodos.kharkov.ua/ .

Wg. Świętej książki Chabadów – ksiązka “Tanja” (russ.: „Танья“), Bóg stworzył świat tylko, dla Żydów. Żydowskie dusze – z których naprawdę wywodzi się tylko ok. 600 000 (!) są cząstkami ich Boga. (Na monumencie glorii jest mowa o 500 milionach ludzi, którzy przeżyją na ziemi. Reszta zostanie otruta między innymi przez produkty modyfikowane genetycznie, alkohol, tytoń, leki, szczepienia itd. Lub po prostu rozstrzelani, tak jak na bliskim wschodzie itd. Innymi słowy, ponad 90% ludności powinno zostać zgładzone.

Z tego powodu (więc tylko 600 000 dusz) Żydzi twierdzą, ze są dwa rodzaje dusz – boska (ich) i zwierzęca (nasza). Boskie dusze mają tylko Żydzi. Od ich przybycia (przed 5 500 lat), z biegiem wielu lat, dusze inkarnują z ciała do ciała. To potwierdza także Kabalista Lajtman w rosyjskiej TV, ze dokładnie to jest tajemnicą jego sukcesu. Żydzi mają także zwierzęcą duszę pierwszej kategorii, która jest przedstawiana jako niewidoczna życiowa energia wspomagająca życie ciała. Dusza powstaje w duchowym źródle, które jest nazywane „nogą/ stopą” (russ.: Клипат Нога, „świecący brud“), jest to związane z drzewem pojmowania dobra i zła. Stąd wszystkie koszerne (dopuszczone do spożycia) zwierzęta i rośliny otrzymują siłę do życia.
Jest jeszcze jedna inna zwierzęca dusza, jeszcze niższej rangi. Wszyscy nie będący Żydami posiadają ją, my Goje. Ta nie materialna istota jest nazywana “sitra ahara/achra” (czyli inna strona). Rabin Schneur Zalman był przekonany, ze ludziom nie będącym Żydami brakuje duszy, duchowości, duchowego życia.

Gdy przysłucha się żydowi, zrozumie się wtedy, ze wszystko co robi jest przedstawiane w dobrym świetle, ale czy oni naprawdę zawsze mieliby dobre zamiary. Czyny Goji (nie Żydów) są zawsze haniebne. To samo głoszą Rabini Chabadu w ich synagogach. „Nie ma dobrych Żydów. Wszyscy Żydzi są dobzi” – te słowa powiedział bibliotekarz Lubavitch Rebe, Rabbi Baruch Levi komentując październikową rewolucję z 1917 roku. Jego zdaniem Żydzi – Bolszewicy działali w dobrej wierze. Tzn. Miliony zabitych, druga wojna światowa spowodowana i sfinansowana, wszystko jest z żydowskiego pkt. widzenia jak najbardziej porządne. (1975 w ONZtowskim postanowieni Nr 3379 zostało stwierdzone, ze syjonizm jest formą rasizmu).

Na wyżej opisany stan świata, tak jak w Tanji nie musimy dłużej czekać. „Sitra Ahara“ – to co ich bóg obrzydził i tak nienawidzi, są narody świata, także wszystkie zwierzęta, które są wspierane tzw. Rafą. Gdy prorok przyjdzie, wszyscy oni zostaną przez niego unicestwieni, tak jakby nigdy nie żyli. (cz. 19, S. 117).

Historyczny process – przybycie mesjasza. Czabadzi widza go jako następce króla Dawida. Z histori Rabina Schneuer Zalmana, i Tanji wygląda to tak: ich bóg wyniszczy wszystkich „Klipatów” wszyscy zginą odpowiednio, wszystkie niedojrzałe zwierzęta i narody tego świata. Następnie powstanie „wanna klipatów”, która będzie źródłem życia dla Żydów i dojrzałych zwierząt, a następnie zagubieni Żydzi nawróćą się na ortodoksyjny Judaizm. Rabin Schneur Zalman nie uważa węża za zwierze niedojrzałe, i dlatego je ocali chyba, ze przemieni się w eteryczne ciało. Wg. “Tanji” Klipat ma także władzę nad hydro i atmosferą, wieć one też zostaną zniszczone. Miliony żydowskich promyczków dusz złączą się w 600 000 dusz.
W ten sposób 600 000 dusz będzie unosiło się nad ziemią (lub w eterze), więc człowiek będzie stawał się bogiem lub półbogiem. To jest apoteoza wg. „Tanji”. Czy to nie brzmi jak Armagedon?

Dokładnie z tego powodu w ostatnich latach bardzo szybko i intensywnie jest niszczone nasze spektrum życia, natura i środki do życia. Zamiast budować elektrownie wiatrowe, wodne, geotermalne i słoneczne, ludzko podobne kreatury (DemoNkraten) niszczą wszystko co się da, a ziemie zanieczyszczają milionami ton odpadów zużytych olejów, węgla i gazu. Także „wypadek” w zatoce meksykańskiej był zaplanowany, aby rozpocząć z ludzkością wojnę bakteryjną. Na światło dzienne wychodza coraz to i nowe fakty na temat ciemnego planu. Nie tylko 9/11 = podziemna eksplozja atomowa (teza Dmitrija Khalezova).

Wzystkim życzę dużo odwagi i siły w walce o prawdę i sprawiedliwość i mam ogromną nadzieję, ze wkrótce wszyscy razem położymy kres temu szalenstwu. Ci multimiliarderzy wierzą naprawdę bardzo głęboko w w wyżej opisaną historię, w książkę „Tanja”.

Nie wierza, ze gdy wykonają całą wolę ich boga, wtedy staną się mu niepotrzebni. Wypowiedź: „człowiek stanie się bogiem lub półbogiem … albo w wymiarze 6”… jest podobne do wypowiedzi Helene Blavatsky i jej uczniom, co oznacza przeciez śmierć! Te tzw. 600 000 dusz wylądują nigdzie indziej niż w niższych światach astralnych tej planety. Tam jest także niebiańskie Jeruzalem, tzw. Raj, i podobne straszne ciemne miejsca, w których przebywają zmarłe na ziemi istoty i upadli „aniołowie”.

Wg. Słowiański arysjkich wedów żyjemy w świecie cztero wymiarowym, w którym czas jest uwzględniony. Kolejny harmonijny świat ma 4×4 = 16 wymiarów (miejsc), jeszcze kolejny 16×16 = a więc, 256 wymiarów (ponadmiejsc) itd. Wszystko pomiędzy jest nieharmonijne i niepewne, mniej wymiarowe światy. Tak jak to zrozumiałam, upadły anioł Szatan pochodzi z ciemnego ponadmiejscowego świata, tzn 256 wymiarowego. Kolejny świat nazwany czyli 256×256 = 65536 wymiarów, dopiero potem zaczynają się świecące światy do potęgi 65536², i tak dzieje się do dalej do źródła tych światów, centrum naszej galaktyki, gwiazdy polarnej, i to wszystko dotyczy tylko tej galaktyki.

————————————————————————

Poniżej kilka cytatów z Talmud:

Talmud jest podstawowym źródłem żydowskiej religii, i najważniejszym materiałem do nauczania w rabinowskich seminariach. Każdy Żyd czerpie z tej świętej księgi pogląd moralny i na świat. Talmud jest wytycznymi i drogowskazem wg. których Żydzi mają kierować się przez całe swoje życie. Poniżej kilka cytatów wraz ze źródłami z tej „świętej książki”.

Gdy nie żyd zajmuje się z Torą, wtedy zasługuje na śmierć.“ (Synhedrin 59)

„Gdy nie Żydowi nasze religijne sprawy zostaną ujawnione, wtedy będzie to jednoznaczne z wymordowaniem wszystkich Zydów, ponieważ Gojim dowiedziałby się co o nim uczymy, wtedy bezceremonialnie wymordowałby nas.“ (Libbre David 37)

”Jak można wytłumaczyć słowo rabunek? Gojowi jest zabronione ukraść, zrabować, brać kobiety i niewolników do siebie. Żyd może robić to wszystko także w odniesieniu do Goji.” (Tosefta Aboda Zara VIII)

Bóg dał Żydom władzę nad dobrami i krwią wszystkich narodów.” (22. Seph. Jp., 92, 1)

„Gdy Goj jest winien Żydowi, inny Żyd może przyjść do niego, aby wymienić należność pieniężną na inną rzecz. W ten sposób Goj jest doprowadzany do bankructwa, ponieważ Żyd przejmie jego majątek.“ (23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156)

„Gdy Goj zamorduje innego Goja lub żyda, musi natychmiast ponieść karę, ale gdy Żyd zamorduje Goja, wtedy nie ponosi żadnej odpowidzialności.“ (Tosefta Aboda Zara B5)

“Żydom jest dozwolone mordować każdego objawiciela, nawet gdy jeszcze nie zacznie się objawiać.” (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388)

„Siedziba wszystkich narodów należy do nacji żydowskiej, i oni maja prawo bez żadnego wstydu używać ich.“ (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388)

„Dobra nie żydów są równoznaczne z pustynią są własnością niczyją, a każdy kto je pierwszy posiądzie, nabywa je.“ (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)

„Jehova stworzył nieżydów do tego, aby ci służyli żydom dzień i noc. Są to zwierzęta w ludzkiej formie. (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)

„Jeżeli dziewczynka Goji ukońcyzła 3 lata, wtedy można ją zgwałcić.“ (Aboda Sarah 37a)

„Stosunki seksualne z dziewczynką powżej 3 lat są dozwolone“ (Yebhamoth 11b)

„Dziewczynka w wieku 3 lat i jednego dnia nadaje się do stosunku seksualnego.“
Niddaa 71 a, Kethuboth 6 a, Jabmuth 57 a und 60 a, Kidduschin 10 a, Aboda zara 37 a

„Żyd może odywać stosunek płciowy z nie żydowską dziewczynką, ale nie może jej poślubić“ (Gad. Shas. 22)

„Gdy ktoś widzi, ze zło go ogarnia, wtedy idzie do miejsca, w któryrm go nie znają owija się na czarno i podąża za głosem swojego serca.“ (Mo´ed katan 17 a, Hagiga 16 a, Kidduschin 40 a)

„Sprawca cierpienia nie musi płacić odszkodowania, ponieważ dziewczyna będzie cierpieć razem z mężem.“ (Baba kamma 59 a)

„Żyd może skłamać, jeśli zostanie zapytany przez Goja, czy w jego księgach jest napisane coś przeciwko nim.“ (Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17)

„Żydzi – są ludzkimi stworzeniami, a inne nacje świata są nieludźmi, tos ą zwierzęta.“ (Baba Necia 114,6)

„Gdy nadejdzie mesjasz, wtedy żydzi będą mieli 2800 niewolników.“ (Simeon Haddarsen, fol. 56-D)

„Jeżeli zostanie udowodnione, ze ktoś dał Gojowi żydowskie pieniądzę, trzeba znaleźć sposób, aby strata została spłacona w całości, a sprawca został usunięty z ziemi.“ (Choschen Hamm 388,15)

„Żyd może mieć wszystkie dobre należące do Goja, kiedy tylko chce. Ten, który zwróci Gojoiwi jego majątek, wtedy złamie zasadę.“ (Choschen Hamm 266,1)

„Dobra nieżydów równają się pustyni, są to bezpańskie dobra, i każdy kto wejdzie pierwszy w ich posiadanie, uzyskuje je.“ (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)

„Nieżydzi nie mogą okraść, ograbić pięknej kobiety żydówki, ale Izraelici mogą to zrobić dla Gojów. Nieżydzi nie mogą zaatkować Izraelitów,ale żydzi Gojów tak. Zydzi mogą wstrzymać wypłacanie pieniędzy nie żydom, ale Gojom takie praktyki w stosunku do żydów są zabronione.“ (Synhedrin 57 a)

“Żyd Żyda nie może obrabować, ale Goja tak, ponieważ w Lev 19, 13 jest wyraźnie napisane: „Nie możesz czynić krzywdy swojemu bratu!”, wg. Jehudy te słowa nie mają żadnego odniesienia do Goji, który nie jest Twoim bratem.” (Baba mezia 61 a)

“Gdy Żydowi jest dana możliwość głoszenia nauk Rabina, ma głosić zakłamane wyjaśnienia, a ten kto łamie te prawo, jest mordowany.” (Libbre David 37)

„Aby usprawiedliwić siebie, żyd może dać zakłamane (puste) obietnice.“ (Schabouth Hag 6d)

„Jest zabronione ratowanie Goja w niebezpiecznych lub śmeirtelnych sytuacjach.“ (Hikkoth Akum X1

„Nie okazywać Gojom miłosierdzia.“ (Hikkoth Akum X1)

“Zamordowanie Goja (nieżyda) jest podobne do zabicia dziekiego zwierzęcia.” (Sanhedrin 59a)

„Najlepszych Goji (nieżydów) pownno się zabijać.“ (Aboda Zara 26b, Jad chasaka 49 b, Kidduschin 40 b, u 82 a, Mechita 11 a, Sophrim XV 10)

„Goj, który zajrzał do księgi (Talmud) jest zamordowany i musi zostać zamordowany.“ (Sanhedrin 59a)

“Ten, który chciałby, anulować swoje ślubowania/obietnice na cały rok, powinien wstać na początku roku i powiedzieć: „wszystkie moje obietnice/ każde ślubowanie, które złożyłem jest przeze mnie anulowane/ nieważne. Wtedy, trzeba myśleć tylko o pochwałach.” (Nedarim 23b)

Bibel:
Biblia

„Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.” (Ksiega powtórzonego prawa 15:6)

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi: podążą, by je przyjęto na moim ołtarzu, tak iż uświetnię dom mojej chwały. Kto to są ci, co lecą jak chmury i jak gołębie do okien swego gołębnika? O tak, to statki zbierają się dla Mnie, a okręty Tarszisz w pierwszym szeregu, ażeby przywieźć twych synów z daleka, ich srebro i złoto wraz z nimi, przez wzgląd na imię Pana, Boga twego, przez wzgląd na Świętego Izraelowego, tego, który ciebie uświetnia. Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość.
Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą.
<Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni>. (Izajasz 60:1-12, Elberfelder)

„Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.”(Izajasz 61: 5-6)

„Oto imię Pana przychodzi z daleka, gniew Jego rozgorzał, przygniatający Jego ciężar;
Jego wargi pełne są wzburzenia, Jego język jak pożerający ogień. Tchnienie Jego jak potok wezbrany, którego nurt dosięga szyi. Przybywa przesiać narody sitem zniszczenia i włożyć między szczęki ludów wędzidło zwodnicze. Pieśni mieć będziecie, jak przy obchodzie nocnej uroczystości, i radość serca jak u tego, co idzie przy dźwiękach fletu, zdążając na górę Pańską, ku Skale Izraela.”(Izajasz 30:27-29)

Jesli ktory z Was przypuszczenia snuje, ze to wyjatki jedynie- w dziele, ktore poza tym swa etyka i przykladnoscia tryska- ten nastepujaca ksiazke, dokladnie przestudiowac powinien: „Babilonski Talmud” („Der Babilonische Talmud”), przetlumaczona na niemiecki przez Lazarusa Goldschnidt, w 12 tomach i ok. 9500 stronicach.

 

Reklamy

30 uwag do wpisu “Szaraki

 1. Witam. Bardzo interesujący był ten przetłumaczony fragment i myślę, że przetłumaczenie książki w całości i wydanie jej w formie ebooka byłoby dobrym pomysłem bo na pewno znajdzie się wielu chętnych chcących się z nią zapoznać

  Polubienie

 2. Potwierdzam istnienie Szaraków i Archonów (Archontów). Ja się z tymi skurwielami użeram od dzieciństwa i napsuły mi krwi, wiele międzyludzkich relacji, w tym z moją połówką i przeginając pałę, zamordowały moją mamę, zapodając jej najostrzejszą formę białaczki szpikowej, która zabiła ją w 3 tygodnie od wystąpienia pierwszych symptomów, czym samym zrobili sobie ze mnie wroga większego niż byłem wcześniej. To miało mnie załamać i powstrzymać od walki informacyjnej w uświadamianiu ludzi o ich podboju Ziemi, ale chuj im w oko, bo będę ich zwalczał w tym i w kolejnych moich wcieleniach jeszcze zacieklej, i zrobię co mogę, by powstały floty kosmiczne, które rozpierdolą ich królestwo i podbite przez nich światy. Zrozumiałem też, że rasa słowiańska została stworzona jako antywirus, który ma najpierw zwalczyć tą zarazę na Ziemi, by potem polecieć w kosmos by wyzwolić spod ich panowania inne podbite cywilizacje, w tym także gadzie. To z tego powodu, abyśmy mogli wykonać swoje zadanie, mamy mieszankę ssaczego i gadziego DNA, byśmy mogli zakończyć trwający od miliardów lat konflikt między gadami i ssakami. Wiele gadzich ras była wporządku, póki nie zostały opanowane i siłą zmuszone do poddaństwa i działania przeciwko wrogom Szatana, jakkolwiek go zwał.

  Natomiast te pozaziemskie gatunki istot, które nam pomagają, chyba trzeba złapać za fraki, wytrząść nimi porządnie, by wyszli ze swojego marazmu i podjęły bardziej zdecydowane kroki, by pomóc nam w wyzwoleniu się spod panowania tych energetycznych wampirów i ich ludzkich popleczników, zwanych błękitnokrwistą arystokracją, co oznacza, że mają we krwi więcej jonków miedzi, która w postaci blachy, śniedzieje na błękitno lub seledynowo, i stąd pochodzi na nazwa błękitnej krwi. Zapomniałem jaka to konkretnie grupa krwi charakteryzuje się zwiększoną zawartością miedzi. To są archońskie hybrydy, w które Archoni mogą wnikać i przez nie działać w naszym świecie. Na youtube są filmiki pokazujące ludzi z pionowymi źrenicami i zmienionym kolorem tęczówek, czasem z krzywymi zębami, choć jako nieopętani, mają te zęby normalne, co świadczy, że w takiej hybrydzie właśnie siedzi Archon i manipuluje treściami, nierzadko w taki sposób, by podświadomość, która czyta także podprogowe komunikaty, czytała przekazy zawarte w tych wypowiedziach od tyłu. Pod tym linkiem mała próbka takiego programowania przez Obamę:
  „Obama – Yes We Can = Thank You Satan”

  Autorze tej strony, jeśli masz wśród swoich znajomych kogoś, kto pomoże Ci w tłumaczeniu ciągu dalszego, to zrobicie kawał dobrej pracy. Dzięki ziom za to co już zrobiłeś, aż mam łzy w oczach ze wzruszenia.
  Pozdrawiam i życzę dużo siły i wytrwałości w dziele, które masz tworzyć.

  Polubienie

  1. Tom, niedługo po otwarciu tej strony zostalem w Niemczech uprowadzony i osadzony tam w psychiatryku (z powodu fałszywych oskarżen, nasłanych na mnie bio-robotów z mojej rodziny). Powodem oczywiście nie była ta strona, bo przecież mało co zdązylem tutaj opublikować. Niedawno uciekłem z klapsy. Postaram się napisać parę artykułów w następnym czasie i opublikować tutaj. Do tego czasu zajmij się portalami eterycznymi u siebie w domu, bo poprzez te portale jesteś niemal nieprzerwanie inwigilowany. Powypieprzaj wszystkie lustra, szklane szyby w obrazkach, w skanerze i gdzie się tylko da. Nie trzymaj telefonów i tabletów ze szklanym panelem w domu. Zostawiaj je lepiej w samochodzie- byle nie brać do domu. Szyb w oknach nie wymienisz na pleksę, ale da się temu zaradzić naklejkami zawierającymi materiały radiacyjnie silne, lub naklejkami ze specjalnymi grafikami. Napiszę dokładiejszy artykuł, w jaki sposób to zrobić i udostepnię jedną grafikę, jaką narysowałem, do zładowania: wir merkab.jpg . Grafika jest czerwono-biała i aktywuje się, kiedy te skurczysyny nieopatrznie przejdą przez portal. Jeśli tego nie zrobią, można aktywować ją samemu, lub po prostu stosować nieakywowaną. Oni boją się tego rodzaju grafik i wolą nie używac portali opatrzonych w nie. Grafiki takie są po prostu urządzeniami eterycznymi, a nie żadnym „czary- mary”. Aby je sporządzać, trzeba mieć trochę wiedzy na temat pływów energii, wirów energetycznych, czyli być Wiringiem (Magdarem)- które to pojęcie Kostuchy przeprogramowały na „Wiking” i przystroiły w kupę bajek i dezinformacji. Czerwony kolor jest dla nich niewidoczny, lub bardzo słabo. (Jeśli robisz sobie przykładowo jakieś prywatne notatki, też lepiej robić je czerwonym pisakiem/ długopisem, bo wtedy nie przeczytają Ci tego, co czerwone).
   Gdyby przeszli przez taką grafikę, umieszczoną na portalu, a jej pigmenty są dobrej jakości, czyli zawierają tlenki metali (odporne na UV), mogą uszkodzić siebie samych.
   Na wypadek, że masz możliwość jechać na hałdy byłych kopalni uranu; można tam znależć małe kawałki Blendy Smolistej. Rozkruszona na taśmie klejącej Blenda Smolista, i przyklejona na szyby okienne i lustra, dobrze odstrasza ich i bardzo utrudnia korzystanie z portalu. Przy silniejszych radiacyjnie kawałkach, po przylożeniu ich do szyby, kryształki kwarcu w tym miejscu szyby, spowrotem przeprogramowują się i portal zamyka się trwale. Musieli by go programować na nowo, ale nie zrobią tego, jeśli nakleisz na niego okruchy Blendy S., lub powiesisz jej kawałek przed takim lustrem, szybą, lub innym obiektem, z jakiego zrobić zamierzali by portal. Jak masz psa w domu i atakują Ciebie poprzez psa (kota, chomika, ptaszka itd.), używając jego mózgu jako anteny, albo jego oczu jako kamer i uszu jako mikrofonów, można psu zalożyć na obrożę kawałek Blendy S. Uważaj jednak przy dłuższym obchodzeniu się z takimi materialami, jeśli nie odżywiasz się zdrowo i bierzesz jakieś używki (kawa, herbata, cukier, papierochy, pasta do zębów, alkohol, czy cięższe manipulatory hormonalno-energetyczne). Podstawą jest wieloletnie, zdrowe życie i niezanieczyszczony organizm. Inaczej zaszkodzisz sobie, bo takie materiały przyspieszają wszelkie procesy zachodzące w organizmie, a więc i procesy samooczyszczania. Zbyt wiele trujących złogów, jakie odlożyły się w tkance tłuszczowej, organach i mózgu, trafiło by na raz do krwiobiegu i mogło by dojść do zatrucia, lub nawet uszkodzenia genetyki (rak).

   Rodzaj kwarcu używany do produkcji szyb szklanych i luster, jest piezoelektryczny i dlatego łatwo programowalny, a dodatkowo używane sa substraty i tlenki metali (jak tlenek aluminium), które obnizają temperaturę topienia kwarcu- a co za tym idzie, polepszają przepływ energii przez szkło, czyli zmniejszają opór energetyczny kwarcu. Dzięki piezoelektrycznym właściwościom stosowanych w większości szyb i luster kwarców, stały się (nie przez przypadek) świetnym materiałem na portale, a dzięki dodatkom stosowanym w szkle, Kostuchy, ich sługusy Szaraki i szaracko- ludzkie hybrydy (czyli na pozór normalnie wyglądający ludzie), jak i konkurencja Kostuchów- Rządowcy, mogą jeszcze szybciej i lepiej korzystać z kwarcowych portali. Z wielu innych rzeczy, także mogą robić portale, ale nie w tak latwy sposób i nie tak stabilne energetycznie.
   Poza tym, bardzo dobrymi inwigilatorami są zwierzęta- szczególnie te domowe bio-roboty, jak psy i koty. Oni mogą podłączać się do ich organizmu poprzez zbiorowe świadomosci każdego z gatunkow tych zwierzat. Każdy gatunek zwierząt, jak i ludzkie bio-roboty (czyli przynajmniej 90% wszystkich ludzi), są trwale podłaczeni pod zbiorową świadomość. U wielu gatunkow zwierząt, taka zbiorowa świadomość jest produktem natury, ale nie u prawdziwych ludzi. Dla ludzkich bio-robotów została zrobiona przez spreparowanie wielu, róznych, zwierzęcych (w podobny sposób zrobili tą u szaraków i tą u ich żydowskich i chazarskich hybryd). Bio-roboty ludzkie są także świetnymi i absolutnie nieświadomymi inwigilatorami. W większości małżeństw jest więc tak, że żona jest nieświadomym inwigilatorem męża, lub mąż żony. Kostuchy mogą podłączać się pod niemal każdego z bio-robotów- np. poprzez układ limfatyczny, który także jest sztucznym produktem. Nie piszę Ci o tym żeby straszyć, ale żeby wskazać przynajmniej część ich możliwości. Jeśli zredukujesz te możliwości inwigilacji Kostuchów i Rządowców, zredukujesz ilość ataków na Ciebie. Pokażesz tym pasożytom jednocześnie, że zauważyłeś wyraźnie atak z ich strony, zrozumiałeś o co chodzi i że nie dasz się już tak łatwo doić i osłabiać swojej duszy. Nie odpuszczą sobie Ciebie od razu i bedą się wściekać i nadal próbować dokuczać Ci i wykorzystywać, lub zastraszać, byś nie informował innych, ale z czasem przejdzie im ochota, bo wolą doić tych, których jest łatwiej śledzić i podlączać się pod nich.
   Grzesiek/ Magdarian

   Polubienie

  2. Hybrydy – awatary RH minus mają błękitną krew, której wiązania z miedzią tworzą pektagonalne wiązania – stąd symbole PENTAGONU i wszystkie gwiazdy pięcioramienne. To w ich awatary reinkarnują duchowe symbioty upadłych przodków i to ONI reprezentują dominujący gatunek rozwijający się wśród zdurniałych, tubylczych stad. To ich iluminowana reprezentacja zorganizowana w globalną, piramidalną strukturę władzy rządzi tym miejscem. Rządy państw, to tylko przez nich wybrana, reprezentacja funkcjonariuszy, na których pozwala się głosować zdurniałym tubylcom. Żydzi w zdecydowanej większości 95% – 98% RH plus są tylko wybranymi w tym celu RELIGIJNIE OPROGRAMOWANYMI BIOROBOTAMI, któzy tworzą wierną im ORGANIZACJI mniej lub bardziej świadomych sytuacji, celów i zaplanowanych skutków funkcjonariuszy. Nasza materialność i pełna bolesnej rzeczywistości droga na tym padole łez służy unikalnej, niezbędnej dla pełnej doświadczeń świadomej istoty – duszy, która powstaje w długotrwałym procesie bolesnych reinkarnacji. Naturalnie dusza klonów jest uboga i niedorozwinięta, co związane jest bezpośrednio z widoczną obcesowością, materializmem, brakiem sumienia, niskimi instynktami, brakiem współczucia, solidarności, empatii. Te cechy duchowe symbioty uzyskują w wielokrotnym, bolesnym procesie kolejnego odradzania się, materializacji w biologiczne awatary. Wielu sądzi, że WIEDZA przeszkadza i przedłuża proces kreacji pełno wartościowej istoty duchowej, więc tak stworzone religie jak i specjalnie zmanipulowana odmóżdżająca nauka i oświata prowadzona w systemach szkolnictwa- szkodnictwa jest żałośnie ubogim OPROGRAMOWANIEM BIOROBOTÓW, traconym wraz ze świadomością z kolejną inkarnacją w materialnego awatara. Stworzony w tym miejscu świat materialny jest więc unikalnym modelem zanurzonym w oceanie inteligentnej energii budowanej przez wszystkie zanurzone w nim istoty. Zgodnie z powyższą tezą widziany przez nasze oczy WSZECHŚWIAT jest tylko modelem kosmosu nad naszymi głowami zgromadzonym wewnątrz kulistego kondensatora ładunku o jednej elektrodzie w Jego Centrum i drugiej znajdującej się na wewnętrznej stronie skorupy ziemskiej na której następuje materializacja zwana uporządkowaną implozją energii, którą zasiedlają istoty duchowe samodzielnie wystęujące jako ORBSY, PLAZMOIDY, ARCHONY

   Polubienie

 3. Dzięki za długą odpowiedź.
  Napisałeś też w jednym z artykułów o portalach, które mogą zrobić z metalowych srebrnego koloru suwaków, choć to takie wszak miniaturki metali, ale to jeszcze mogę zrozumieć. O tych lustrach mówi film z Keano Reeves,em „Constantine”, ale co z tymi grubymi czy zygzakowymi ściegami w ubraniach. Ja akurat kocham ubrania szyte grubymi nićmi i niedawno kumpela uszyła mi bojówki w cyber militarnym stylu, które zaprojektowałem, szyte właśnie takim grubym ściegiem, gdyż o takowy ją poprosiłem, by wyglądały solidnie, no i ściegi takie nadają też dodatkowego klimatu ubraniom.
  Mam 6 kotów, ale nie bądź tym przerażony 🙂
  Ostatnio porozstawiałem w mieszkaniu zdjęcia Bruno Groninga, które promieniują bielą radiestezyjną dużej mocy, która przy jego pomocy, choć jest on po tamtej stronie, zamknie im drogę wejścia do mojego mieszkania, mam przynajmniej taką nadzieję. Miłość je odstrasza, miłość bezwarunkowa i radość, gdyż tworzą one Lusz o wysokich wibracjach, którego te wampiry energetyczne nie są w stanie absorbować.
  Co do Twojej grafiki, to jest asymetryczna, a jeśli ma działać idealnie, musisz zrobić ją idealnie symetryczną, bo każdy odchył od symetrii odchyla wibracje od tych, które generuje symetryczny wzór.
  To co napisałeś o ich problemie z widzeniem czerwonego koloru może wynikać z tego, ze te istoty żyją w paśmie podczerwieni lub przynajmniej mają z nim coś wspólnego, a w tym paśmie czerwony kolor długopisu przypuszczam, że jest niewidoczny.

  Pozdrawiam
  Tomek

  Polubienie

  1. W temacie RH+ (lub RH-), chodzi o obecność (lub nieobecność) wysokospinowego białka, będącego antygenem. Silna dusza może wpływać na ciało fizyczne (nawet jeszcze podczas rozwoju płodu), w które inkarnowała i rozwijać w nim mechanizmy obronne (jak właśnie takie antygeny) przeciw czynnikom istniejącym w obrębie tego więzienia składającego się z 5 wszechświatów (5 gęstości, z 15 wymiarami, czyli po 3 wymiary na 1 gęstość).
   Ziemia, choć taka malutka i niepozorna, w porównaniu do całej reszty pięciu wszechświatów, jest niestety pempkiem tego więzienia i głownym dostawcą „produktów”, jakie to więzienie dostarcza.
   Wysokospinowe, to znaczy o kształcie spirali, który nie wygasza energii, lecz wspiera ją, i nawet pozwala na wytwarzanie dodatkowej energii. Tego rodzaju spirala/spin wspiera życie, zamiast degradować je (jej przeciwieństwem jest spirala śmierci/ spirala Fibonacciego, symbolicznie przedstawiana jako duża litera G, lub jako cyfra 6). Przez nasze ciało fizyczne przepływają dwa rodzaje energii. Jedna z nich ma wyższe częstotliwości i wysokie, zmienne napięcie, a druga jest natury pasywnej (planetarna, żeńska), czyli niskiego napięcia, niskich częstotliwości. Te dwie energie „ocierają” się o siebie, przepływając przez nasze ciała z różną tendencją kierunku. Energie żmienne, płyną zawsze po spirali, a nie po linii prostej. Miedzy nimi, dochodzi w niektórych miejscach i w dość regularnych odstępach, do zawirowań (niektóre z zawirowań energetycznych w naszych ciałach, zwane są Czakrami). Jeśli rozmach tych energii jest wystarczający i jeśli trzymają się one matrycy życia, a nie są kierowane matrycą śmierci (nie jest nałożona na nie matryca śmierci), to dochodzi między tymi dwoma rodzajami energii do mikro-implozji. Implozje te, są niczym miniaturowe pioruny w czasie burzy. Jak każda implozja, czy ekspozja, tak samo i one muszą być zasilane energią, aby mogły powstać i rozwinąć się, ale dzięki ukształtowaniu MATRYCY ŻYCIA, po której płyną energie, z których te implozje powstają i dzięki której możliwe jest powstanie spirali/spinów o dużym rozmachu, te mikro-implozje są w stanie produkować nadwyżki energii, czyli dostarczać więcej energii, niż zużywają do ich powstawania.
   W tym więzieniu, obejmującym 15 wymiarów i 5 gęstości/wszechświatów, matryca życiowa (prawdziwy „kwiat życia”), zastąpiona jest matrycą śmierci (niestety często prezentowaną nam w książkach, w internecie jako kwiat życia). Ta matryca śmierci podłączona jest pod wszystkie 15 wymiarów, tych 5 wszechświatów, z jakich składa się więzienie, w jakim tkwimy. Nasilniej jednak, manifestuje się ona w większych gęstościach, a więc we wszechświecie/gęstości 1, czyli wymiarach 1, 2, 3. (Ziemia leży w wymiarze 1 i gęstości/wszechświecie 1). Silna dusza, poprzez wytworzenie wysokospinowego antygenu, przeciwdziała niskospinowej energii, bazującej na spirali Fibonacciego i na „kwiecie śmierci”. Dzięki temu wysokospinowemu białku, przepływ energii w ciele fizycznym, jest nieco korygowany w jego ukierunkowaniu i rozpędzany. To białko jest niszczone HAARPem i mini-HAARPem, czyli telefonią „komórkową” (przez „ugotowanie” go mikrofalami i falami skalarnymi, ścina się).
   Ludzie u których obecny jest antygen RH, są odporniejsi na kontrolę umysłu, dlatego przykładowo Rządowcy, nie biorą takich na swych sługusów, czy też na swe króliki doświadczalne biorące udział w programach opartych o kontrolę umysłu.
   Przykro mi że nie mogę napisać więcej, ale z tym muszę poczekać jeszcze kilka miesięcy. Na razie mogę publikować jedynie mało wartościowe śmieci./ Grzesiek, Majdar

   Polubienie

   1. Dziękuję za odpowiedz. Nie do końca zrozumialem, jeśli ten antygen o ksztalcie spirali wspiera organizm to znaczy, że rh- bazuje na spirali Fibonacciego i ludzie nie posiadający wysokospinowego białka degraduja? I czy istnieje sposób na wytworzenie takiego antygenu jak i odbudowanie u tych co mają go od urodzenia(skoro jest niszczony poprzez telefony, haarp itd.)?

    Polubienie

   2. RH minus oznacza, ze Antygenu Rhesus brak. Nie znaczy to jednak automatycznie, ze organizm takiego czlowieka, a konkretnie jego DNA, jest na drodze degradacji. Oznacza to jedynie tyle, ze organizm szybciej zacznie degradowac, niz u czlowieka posiadajacego dodatkowa ochrone w postaci antygenu RH (RH+). Jesli chcesz sprawdzic jak jest u Ciebie, musial bys trafic na kogos, kto posiada umiejetnosci do sprawdzenia i jednoczesnie jest na tyle silna istota, ze bedzie potrafil obronic sie przed atakami Kostuchow (oni zawsze atakuja, jesli sie komus pomaga) i miec mozliwosc niszczenia ich, kiedy probuja podstawiac hologramy. Ludzi o takich umiejetnosciach, w samej Polsce moze byc co najwyzej kilkunastu. Ja nie zrobie tego, bo ataki eteryczne zwiekszyly by sie, a i tak sa juz duze. Na healerow, takze nie masz co liczyc, bo to nieswiadome, lub swiadome kurewki Kostuchow- i to kazdy, bez wyjatku. To, co oni „widza” energetycznie, to sa hologramy podstawiane przez Kostuchow.
    Napisze tylko tyle, ze stan rozwoju, lub degradacji DNA, czesciowo rozpoznac mozna po konkretnych detalach w cialach energetycznych, czyli w czesciach skladowych duszy. Kazda czesc skladowa duszy (kazde cialo energetyczne), odpowiada jakiemus przedzialowi czestotliwosci- podobnie jak kazdy z 15 wymiarow tego wiezienia, bazuje na jakims przedziale czestotliwosci. Dlatego tez, kazde cialo energetyczne (czesc skladowa duszy), powiazane jest energetycznie z odpowiednim wymiarem, z tych 15-tu wyiarow.
    Z nicmi DNA, sprawa ma sie podobnie, bo kazda nic jest antena, ktora odpowiada za transmitowanie pewnego przedzialu czestotliwosci. Jesli wiec ktos ma pewne nici DNA nieaktywne, lub zdegradowane, lub odwrocone, to pewne przedzialy czestotliwosci nie moga byc odbierane przez cialo fizyczne (lub nie moga byc POPRAWNIE interpretowane). To widac w takim wypadku po cialach energetycznych, ktore dzialaja na tych czestotliwosciach, co nieaktywne, lub zdegradowane nici DNA. W takim wypadku bylo by widac, ze konkretnych cial energetycznych w duszy brak calkowicie, albo sa na drodze degradacji.

    Polubienie

 4. Cześć Grzegorz 🙂
  Jak ja się cieszę, że są tacy ludzie jak ty.
  Jestem kobietą i wiele przeszłam z tymi niskimi energiami włącznie z opętaniem, ale mam też pomoc z góry i na szczęście udało mi się to wszystko przeżyć.
  Pięć lat później mój mąż również został opętany , ale to już ja sama tak wiele się nauczyłam , że mu pomogłam.
  Drogę którą wybrałam to miłość i rzeczywiście odczepiły się ode mnie, przynajmniej w dużym stopniu.
  Bardzo się ucieszyłam na info o lustrach, bo teraz wiem jak mnie atakowały i wiem co teraz robić , cenne informacje.
  Widziałam jak robią mi ” czarne oczy ” w lustrach podczas opętania.
  Miałam to samo przeżycie miesiąc temu , próbowali wystraszyć mnie znowu podczepiając się pod moje odbicie, ale się nie dałam.
  A to co napisałeś o „kamienieniu ” bardzo do mnie trafiło, bo mam kruche żyły, a bardzo dużo czytam.
  Jeśli czytanie tak wpływa na ludzi to jak mam zdobywać wiedzę ?
  Masz jakiś pomysł w końcu twoje artykuły też trzeba czytać 🙂
  Wymyśliłam , że tylko poprzez doświadczanie, a jestem bardzo sensytywna i wyczuwam przeróżne wibracje poprzez ciało, nawet na odległość.
  Gdy jestem z osobą bardzo nisko wibracyjną mój splot słoneczny bardzo się trzęsie, dosłownie zgina mnie w pól i wtedy wiem, że trzeba się szybko ewakuować, bo potem minimum dwa dni dochodzę do siebie.
  Dużo ” dziwnych ludzi ” mówiło mi , że mam wysoki poziom rozwoju ducha i jestem wyjątkowa, teraz wiem dlaczego mam takie podczepy, a RH razem z mężem mamy dodatnie na szczęście.
  Zabieram się również za zrobienie naklejek na wszystkie okna i lustra i mam nadzieję, że jest już w tej dobrej wersji.
  Grzegorz podam ci swój adres mailowy i bardzo proszę wysyłaj mi jakieś info albo ciekawe linki za co będę bardzo wdzięczna.
  Pozdrawiam Marlena

  anerlam1@op.pl

  Polubienie

 5. Marleno i Grzegorzu, trafiłam tu przed paroma dniami, przede mną sporo czytania ale uderzyło mnie słowo „kamienienie” w komentarzu. Znam ten problem. Proszę, nakierujcie mnie na więcej informacji i może na „proces wyjścia”.
  Grzegorzu, dziękuję za tę stronę.

  Polubienie

 6. Bowa jedyne wyjście jakie ja znalazłam to wznieść się ponad nich.
  Kiedyś bardzo dużo czytałam, poznałam wszystkie religie filozofie i tak w ogóle mam przeogromną wiedzę i doświadczenie , jednak doszłam do jednego wniosku – trzeba zacząć kochać bezwarunkowo.

  Porzuciłam książki tak sama z siebie , albo same odpadły ,bo potrzeba mi było pójść już w innym kierunku, zaczęłam doświadczać miłości.
  I okazało się, że to skamienienie ma też związek z kamiennym sercem.
  Owszem doświadczyłam mnóstwa bólu, rozpaczy i cierpienia, ale to nie oznacza żeby zamykać swoje serce.
  Teraz uczę się je szeroko otwierać na wszystko i dla wszystkich.
  Polecam do pracy nad sobą skalę poziomów świadomości dr Davida R. Hawkinsa oraz jego książki.
  Trzeba przede wszystkim przestać być producentem LUSZU.
  Jeśli przestaniesz się złościć, nienawidzić nawet ICH , czy wyzywać co występuje w powyższych komentarzach to istnieje możliwość , że nie będziesz dla nich widoczna ( widzialna ).
  Ponieważ ONI bardzo nie lubią energii miłości ,nie będziesz dla nich żadnym pożywieniem.
  Natomiast jeśli będziesz produkować złość, żal , dumę czy strach to dlaczego ma się marnować
  takie pyszne ” jedzonko”.
  Trzeba również bardzo zwrócić uwagę na własne myśli, tutaj polecam ” Kłamstwa o miłości” Katie Byron, reszta książek też jest świetna, paradoksalnie okaże się , że sprawcą wszystkiego co nas w życiu spotyka jest nasz własny umysł.
  Trzeba też zahaczyć o TAO.
  To jest praca dla tzw. wyżej rozwiniętych , tu nie ma miejsca na osądzanie tylko na pracę nad własnym wnętrzem.
  Parę osób mówiło mi, że mam wysoki poziom rozwoju ducha i niewiele jest takich ludzi , którzy rozumieją o czym mówię.

  ” Wojownicy Światła toczę bój z siłami mroku , bój którego polem walki są ich własne serca i umysły”.

  Czytałam również, że nad NIMI są wyższe istoty i to one wszystkiego pilnują, a wszystko dzieje się dla naszego i tylko naszego rozwoju.
  Kiedyś podczas medytacji wylądowałam w kryształowej bibliotece w której były trzy kryształowe postacie, które śmiały się ze mnie „do rozpuku”, a jakby poziom niżej byłam ja i bawiłam się z małym gadoidkiem jak z pieskiem, rzucałam mu piłeczkę, a on mi ją przynosił i przynosił.
  To potwierdza o czym wyżej piszę.
  Możliwe , że mężczyźni mają inaczej , bo z natury są wojownikami , a kochanie należy do kobiet, bo w końcu serce jest po lewej , kobiecej stronie.
  Więc Bowa zabieraj się do kochania, patrz na ludzi jak na własne odbicia, najgorszy wróg jest najlepszym przyjacielem, bo bez zapłaty pokaże ci kim jesteś.
  Jeśli masz męża, partnera, to najlepsze lustro do pracy nad sobą.

  A to cytat z wyższych poziomów, wszyscy mówią, że żyjemy w Matrixie, czyli hologramie.

  ” Myśli są tym, co pozwala ” ja ” wierzyć, że ma ono tożsamość.
  Gdy to zrozumiesz, rozumiesz też, że nie ma żadnego ” ty” , które mogłoby osiągnąć oświecenie.
  Przestajesz wierzyć w siebie jako tożsamość i stajesz się równy wszystkiemu”.

  Ja to rozumiem 🙂
  Pozdrawiam Marlena

  Polubienie

  1. Dziękuję Marleno za wskazówki. 🙂
   Pierwszy raz słyszę (raczej czytam) o teorii LUSZU.
   Przejrzałam internet, żeby wiedzieć o co chodzi. Czyli wyciszenie emocji jest naszym wyzwoleniem…
   Trudno mi powiedzieć, że „pracuję nad sobą” ale widzę, że się zmieniam
   i to, co czytam, ma na to ogromny wpływ.
   Być może za dużo myślę. Mam ogromną potrzebę znalezienia odpowiedzi
   i moich poszukiwań nie traktuję jak pracę.
   Jeszcze staram się zrozumieć to, co mnie spotyka, być może kiedyś dojdę do akceptacji
   BEZ zrozumienia.

   Serdeczności!
   Bożena

   Polubienie

  2. Teoria o luszu jest tylko w części PRAWDĄ Lusz to wyemanowane z serca emocje. Wzajemnie i spójnie emanowane np. przez wielu medytująych stają się kreacją – magiczną siłą kreacji. To nie jest żaden FAKE , tylko wielokrotnie, doświadczalnie udowodnione prawo Maharashiego. Jak dotąd nie poznano sposobu na gromadzenie i przechowywanie tej energii, ale jej boskie możliwości ludzkość może RAZEM ad-hock wykorzystywać stając się częścią holograficznego obrazu Stwórcy. Jeżeli żyjemy wewnątrz pustej w środku Ziemi po wewnętrznej stronie jej skorupy – model babiloński Wszechświata, to taka struktura tworzy fraktalny kondensator energii sprzyjający materializacji, implozji na jego wewnętrznej elektrodzie fachowo nazywanej uporządkowanym składaniem się atomów, co odpowiada bezwładnościowej sile grawitacji.

   Polubienie

 7. Bowa jeśli masz potrzebę myślenia i dowiadywania się to ” lecisz ” na bardziej męskiej energii, a jesteś kobietą.
  Polecam książkę – Silna i kobieca- Rachael Groover , tam przeczytasz co tracą kobiety kiedy tak robią, sama to przeszłam.
  I jeszcze jedno – akceptuje ego, a szanuje dusza, to dwa ważne rozróżnienia.
  Ego bardzo nie lubi szacunku.
  Jeśli masz ” trudne myśli” , to mów do siebie w głowie- odbieram te myśli z szacunkiem – zobaczysz jak szybko znikną.
  Jak chcesz to napisz do mnie na maila żeby nie robić tutaj babskich pogaduszek 🙂
  Pozdrawiam M
  anerlam1@op.pl

  Polubienie

 8. Cześć wszystkim.

  Mam kilka pytań związanych poruszonym w komentarzu tematem krwi. Czy grupy krwi mają znaczenie czy tylko liczy się odczynnik rh? Dlaczego krew 0 rh -, w tym świecie jest tak porządana? Do czego ona ma służyć? Podejrzewam że istnieje przekłamanie tego co mówią lekarze tzn. że jest niezbędna do produkcji leków dla dzieci itp, ale czy to jest prawda, że można ją przetoczyć każdemu itp. czy to są jedyne powody dla których tak sobie ją cenią lekarze?

  Jakie jest wasze zdanie na ten temat. Nie ukrywam że temat jest dla mnie ważny gdyż sam posiadam taką grupę, być hybrydą nie mam zamiaru, nawet nieświadomie. Niestety nie dostrzegam tych innych wymiarów i archontów, nie wiem czy potrafię ich topić. Wiem tyle że jestem nad wyraz spokojny i się to udziela wszystkim w domu, żona sama stwierdziła że dzięki mnie jej życie się uspokoiło, mój pies nawet jest ostoją spokoju bliżej mu do kota niż do psa. Teraz gdy twierdzicie że można być śledzonym przez ludzi i własne zwierzęta to czy moja energia spokoju jest wstanie ochronić przed tym żonę, dzieci i zwierzęta?

  Oraz czy obcowanie z naturą tworzenie własnego nowego świata może emanować jakąś taką energią która zablokuje dostęp do tego świata przez ciemne istoty, coś na zasadzie że same z siebie będą omijać takie miejsca bo będzie to dla nich nie przyjemne? Pisząc świat to chodzi mi o „dom” czyli dom + ogród + pole coś w stylu obszaru powiedzmy o promieniu kilometra?

  3 sprawa czy użycie elektromagnesów z neodymowymi do tworzenia prądu nie stwarza jakiej furtki tym istotom? Czy liczba obrotów wałka można traktować jako wibrację czyli im szybciej się kręci tym wytwarza wyższą wibrację? Co staję się mniej przyjemne dla ciemnych?

  Czekam na odpowiedzi,

  Pozdrawiam,

  Polubienie

 9. Witam wszystkich,
  Grzegorzu, trafiłam w zeszłym roku na taką oto stronę http://www.violetlightmagic.com/Pages/DNA%20Activation.html
  Nie ukrywam, że myślałam o skorzystaniu z oferty tejże osoby ponieważ przyjeżdża dość często na odczyty do miasta w moim sąsiedztwie ale wobec Twoich przestróg dotyczących różnych ludzi, którzy określają siebie Pracownikami lub Wysłannikami Światła mam wątpliwości odnośnie wiarygodności tej osoby. Jakie mogłyby być prawdziwe skutki poddaniu się takiej procedurze ?

  Polubienie

  1. Pisałam wcześniej na forum komentarze i chciałabym coś dodać .
   Z mojej najnowszej wiedzy wynika, że w naszym rozwoju byliśmy gadami , a teraz wyewoluowaliśmy do formy materialnej człowieka, natomiast oni ( nasi przodkowie )są dalej w formie energetycznej i objawiają się nam pod postacią zaburzeń psychicznych. ( uwstecznianie )
   Dla naszego najwyższego rozwoju w obecnych czasach powinniśmy bardzo dbać o nasze ciała , ponieważ astral za wszelką cenę chce przejąć nasze świadomości ,żeby ŻYĆ za pomocą nas.
   Bycie człowiekiem to nobilitacja.
   Praca nad sobą polega na oczyszczaniu umysłu z ich wpływów ,oraz dbanie o zdrowe i mocne ciało, po to aby w przyszłości stanąć twarzą w twarz z BOGIEM, a do tego jest potrzebne właśnie silne i zdrowe ciało.
   Jako ludzie powinniśmy ciężko pracować i modlić się – dziękczynnie, oraz -proście, a będzie wam dane, czyli dziękujemy za to co już mamy i prosimy o boskie przewodnictwo.

   Kobieta nie ma żadnych czakr , natomiast mężczyzna tak i należy u niego zamykać szósta i siódmą czakrę, żeby nie mógł kontaktować się z tzw. druga strona -astralną ( może zostać przejęty ).
   Kobieta ma zdolności do kontaktowania się z druga stroną ponieważ jej mózg pracuje prawo-lewo, prawo to nasze życie , lewo to astral ( intuicja, przeczucie, wiedzenie ), ale i ona powinna zaprzestać takich czynności i pozostać czystą w głowie.
   Mężczyzna natomiast komunikuje się w mózgu przód- tył , czyli gadzi móżdżek- płat czołowy, stąd on ma zdolności do niezwykłych czynów, jak np. bycie na wojnie.
   To po gadach mamy naszą seksualność i zdolność do zabijania- w obronie oraz do zdobycia pożywienia.
   To nie prawda że z czasem starzejemy się , człowiek z wiekiem powinien być coraz mądrzejszy i zdrowszy, stąd cały czas mowa o długowieczności i nieśmiertelności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo BOGA.
   Współczesna technika niestety wpływa źle na nasze ciało, środki transportu takie jak np. samochód zabijają nasze ciała .
   Nadmierne oglądanie telewizji, filmów ,również doprowadza do samobójstwa ciała, szybkie ruchy gałek ocznych mózg odbiera jako stres i wyrzuca adrenalinę ,ponieważ odbierane jest to jako psychiczna zależność -walcz lub uciekaj.
   Organizm wyrzuca wtedy ochronnie duże dawki cholesterolu żeby chronić mózg, co w konsekwencji powoduje powstawanie kamieni np. wątrobowych, żeby w ten sposób zneutralizować negatywne programy.
   Przy zabijani zwierząt krew jest upuszczana do ziemi ( na kamień ) po to aby właśnie zneutralizować programy zawarte w zwierzęcej krwi, wyrzucić z niej hormony itp, żeby nie przenikały do naszej świadomości.
   Mamy obecnie plagę chorób powstałych właśnie przez gromadzenie się kamieni w wątrobie, woreczku czy nerkach, jest to efektem przyjmowania przez nas ogromnej ilości negatywnych programów.
   To wszystko to właśnie ich sprawka, pod postacią myśli, pomysłów doprowadzają do takiej sytuacji jaka jest obecnie na Ziemi.
   Trzeba sobie uświadomić, że dopóki nie damy sobie w naszych głowach rady z różnymi negatywnymi stanami emocjonalnymi jak i z powszechną technizacją naszego życia, to trudno będzie nam zbliżyć się do BOGA.
   Z mojej wiedzy wynika, że gady są naszymi przodkami i zarazem wyzwoleniem , dzięki ich obecności w naszych myślach i czynach możemy zobaczyć ile nam jeszcze brakuje do prawdziwej boskości.
   Oczyszczenie wątroby , zaprzestanie oglądania telewizji , buszowanie po internecie ,zmniejszenie szybkiej komunikacji i kochanie bliźniego to nasze priorytety.
   A propos – „kochaj bliźniego swego jak siebie samego „-oznacza kochanie człowieka , który zadaje nam rany, zostawia blizny.
   Człowiek poprzez MIŁOŚĆ zbliża się do BOGA, plus własny dom z kawałkiem własnej ziemi to nasz ratunek.
   Przysłowie – ” bez ciężkiej pracy nie ma kołaczy ” nabiera dużego znaczenia w obecnych czasach.

   Trzeba sobie jeszcze uświadomić co jest po tej drugiej stronie, a ja słyszałam , że jest tam walka o ŻYCIE. Grzegorz też uchyla rąbka tajemnicy jak tam jest, jeśli chorujemy to dosłownie w astralu jesteśmy przez nich zjadani, dlatego należy jak najbardziej dbać o ciało , żeby ewentualnie przejść na drugą stronę
   w dobrej kondycji do samoobrony.
   Przestałam ICH winić za cokolwiek, a wręcz jestem wdzięczna, bo oni pokazują jak blisko BOGA obecnie jestem.
   Podchodzę do nich jak do moich mistrzów duchowych, to dzięki nim jestem jaka jestem.
   Druga ciekawostka to dążenie do oświecenia , wg nowych doniesień to uwstecznianie się, my już tam byliśmy, zdrowe ciało , zdrowa psychika to przyszłość człowieka, a jak powszechnie wiadomo wielu mistrzów wschodu umartwia swoje ciała.

   Pozdrawiam serdecznie Marlena 🙂

   Ps. bardzo, ale to bardzo polecam książkę A. MORITZA – Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego, wcale nie potrzeba przechodzić bolesnych operacji , można się samoleczyć , a to boska zdolność naszego ciała 🙂

   Polubienie

 10. Justyna przeczytałam info z twojego linka i powiem szczerze z własnego doświadczenia, że nikt i nic nie zrobi za nas tego ,co mamy do zrobienia sami.
  Miałam w życiu wiele ciekawych i dziwnych doświadczeń włącznie z piciem ” zaczarowanej „wody przez jasnowidza, po której na 21 dni wpadłam w stan totalnej szczęśliwości.
  Jednak po tym czasie mój cudowny stan prysł jak bańka mydlana, dlatego , że sama tego nie osiągnęłam poprzez własną pracę.
  Miałam też dostęp do astralu i uwierz mi więcej nie chcę tam wracać, do teraz leczę psychiczne rany i negatywne programy.
  Ale każdy ma własną drogę i nikt nie musi wierzyć w to co piszę , tylko poszukiwać samemu 🙂

  Polubienie

 11. Marleno, odnośnie Twojej uwagi o przebywaniu w astralu to przypomniał mi się taki oto wpis: https://astromaria.wordpress.com/2016/11/05/na-ziemi-zyjemy-w-matrixie/
  Generalnie potwierdzam to, co napisałaś o naszym rozwoju. Każdy ma swoje tempo, swój czas ale musi do wszystkiego dojść sam – tu nie ma zastępstwa. To tak jak z dziećmi, często się irytowałam, że moje dzieci mi nie wierzą w pewne rzeczy, które mówiłam dla ich dobra. Musiały zrobić coś samodzielnie aby się przekonać, że jest tak jak mówi mama, ale dzięki temu, że spotkało to ich osobiście, pamiętają o tym cały czas.
  Marleno, pozwolę sobie już prywatnie napisać parę słów do Ciebie na maila podanego we wcześniejszej korespondencji.

  Polubienie

 12. Trzeba przestać żreć a zacząć jeść i zwiększyć aktywność fizyczną. Jem sporo stosując zasady odpowiedniego łączenia pokarmów i 5 razy w tygodniu CHODZĘ a nie spaceruję do 10 km/dzień. Od 1-go stycznia schudłem 10 kg. Mam 78 lat i ważę 80 kg i chcę jeszcze zbić 2 kg. Jaki problem? Wszystko Sciema.Byłam w Polanicy,odessac tłuszcz.Uciekłam,bo chirurg uprzedził,ze spadek wagi ponad 5kg/m-c =operacyjne usuniecie „fartuszka”skóry,bo się nie wessie. http://przegladtowarow.com/krople-eco-slim-odchudzanie-opinie-uzytkownikow-dawkowanie-cena-polsce.html Efekt – 11 kg. „Po 35tych urodzinach zdałam sobie sprawę, że mój metabolizm zacznie zwolnił. To oczywiście przełożyło się na stopniowe przybieranie na wadzę. Po paru latach i braku interwencji okazało się, że wyhodowałam sporych rozmiarów boczki. Teraz mam już czwórkę z przodu i wiem, że muszę poprawić swój wygląd natychmiast. Eco Slim poleciła mi szwagierka, która sama przeszła niesamowitą metamorfozę.

  Polubienie

 13. skad ty chlopie wziales takie naciagane teksty? znam Biblie od A do Z… korzystam z kilku przekladow, ale zeby miec pewnosc to siegnalem do orginalnej wersji hebrajskiej i nawet jednej rzeczy nie podales zgodnie z faktem… wiekszosc wymysliles, a reszte naciagnales… nie chce mi sie odnosic do wszystkiego, bo to jakas powalona/autorska mitologia, ale zaczne tylko od dwoch pierwszych dziwadel… pierwsza zona Adama Lilith… a gdzie ty to znalazles?
  „Kolor skory podstawowej rasy Szaraków (istnieje więcej podras) jest blado siwy, spojówka i źrenica oka są czarne (ze względu na wrażliwość, na silna radiacje), wzrost do trzech metrów.”… Kain zostal nazwany tym imieniem, co w tlumaczeniu z hebrajskiego znaczy czerwony, poniewaz taki byl kolor jego skory… potwierdza to rowniez historyk Flawiusz o czym mozesz przeczytac w jego spisanych relacjach… reszta to juz w ogole jakas abstrakcja, wiec nie chce mi sie tego analizowac dalej…

  Polubienie

 14. LIlith – Wielu uczonych usiłuje udowodnić, że jest to zapożyczenie ze starożytnych języków sumeryjskiego i akadyjskiego, nawiązujące do nazwy mitologicznego żeńskiego demona powietrza (Lilitu). Jednakże prof. G. R. Driver twierdzi, że hebrajskie lilít wywodzi się od rdzenia oznaczającego „wszelkiego rodzaju ruch wirowy lub skręcony przedmiot” — tak jak hebrajskie lájil (bądź lájlah), czyli „noc”, zawiera myśl o „owijaniu się dookoła lub spowijaniu ziemi”. Jego zdaniem taka etymologia słowa lilít może wskazywać na lelka, który po pierwsze, prowadzi nocny tryb życia, a po drugie, jest znany z tego, że polując na ćmy, chrząszcze i inne latające nocą owady, wykonuje błyskawiczne skręty i zwroty. Profesor Driver cytuje przyrodnika H. B. Tristrama, który napisał o lelkach, że „o zmierzchu stają się bardzo aktywne: kołują z dużą szybkością i zwinnie rzucają się w kierunku zdobyczy” (Palestine Exploration Quarterly, Londyn 1959, ss. 55, 56).

  Polubienie

 15. Kreacja w naszym świecie odbywa się za pomocą emanowanych przez istoty żywe emocji. Ponieważ WSZYSCY RAZEM tworzymy holograficzny OBRAZ STWÓRCY, aby osiągnąć zamierzony cel zbieżne emocje powinno wysyłać jak największa reprezentacja istot żywych. Jedni nazywają tę WIEDZĘ, GNOZĄ inni MAGIĄ . Celem jest powstanie wysokowartośiowych duchowych istot, które w trudzie i bólu same osiągną PEŁNE OŚWIECENIE, WIEDZĘ i ŚWIADOMOŚĆ.
  Byłaby to zbyt krótka i ulotna lekcja, gdyby pozwolono ludziom gromadzić WIEDZĘ. Dlatego zawsze palono ludzkie księgozbiory, mordowano oświecone elity, mieszano języki – czytaj RODY KRWI np. obecna imigrancka turystyka, stworzono biorobotycznych materialnie OPROGRAMOWANYCH z piekła rodem funkcjonariuszy, którzy podlegli piramidalnej organizacji utrzymują stada w durnocie , mentalnym i materialnym zniewoleniu. Emocjonalne ataki niezmiennie prowadzane na wybijające się i wyjawiające tę WIEDZĘ jednostki pozostające poza piramidalną strukturą przeprowadzane są przy użyciu algorytmów wzbudzających niskie EMOCJE pozwalające im kreować jeszcze bardziej żałosną przyszłość . System zniewolenia i niszczenia takich jednostek działa robotycznie oczekując emocjonalnie wspierającej go odpowiedzi STRACHU, GNIEWU, BUNTU, EGOISTYCZNYCH REAKCJI. Temu celu służą media głównego nurtu, sportowa rywalizacja, filmowa produkcja wszystkie razem oddziałowujące na prawą półkulę odpowiedzialną za nasze podprogowe reakcje nie kontrolowane emocje, zwykle bezwolnie odtwarzane wedle wcześniej zarejestrowanych negatywnych i destrukcyjnych wzorów. Zgodnie z tym algorytmem ataki omijają tych bezdusznych, emocjonalnie pustych lub zatwardziałch lub emocjonalnie opanowanych – czytaj znających PRAWDĘ. Tacy zwykle żyją dłużej, nie chorują, chowają bliskich….
  Gdyby jednak za namową kapłanów ZŁO zwyciężać MIŁOŚCIĄ, TROSKLIWOŚCIĄ, WZAJEMNĄ SOLIDARNOŚCIĄ algorytmy i świat hybryd zacząłby się rozpadać, a energetyczne zainstalowane w materialnych awatarach symbioty – duchowe istoty poczułby faktyczną JEDNOŚĆ boskiego pierwowzoru. Jeśli więc stać Cię na nie szukającą rewanżu MIŁOŚĆ i TROSKLIWOŚĆ do innych istot, nie zaśmiecasz mózgu niskimi pobudkami i energiami absolutnie NIC CI NIE GROZI. Bogowie bowiem o których jest mowa są wcześniej stworzoną również biorobotycznie OPROGRAMOWANĄ realizacją zmierzającą do podnoszenia jakości oceanu dusz – istot energetycznych nas otaczających wykorzystujących wszelkie dostępne socjotechniczne i psychologiczne wybiegi nieskuteczne w świecie energetycznym

  Polubione przez 1 osoba

 16. Lilith nie była żoną Kaina ? To pierwsza żona Adama /Adapy/ czystej krwi Anunnaki ,zresztą małżeństwo to okazało się niewypałem ,uciekła od niego w morze trzcin i nie chciała z nim współżyć cieleśnie ,pytała dlaczego mam się kłaść pod tobą jestem tobie równa ! Związała się ze swym wujem Enkim i miała z nim córkę Luluwę . Luluwa została żoną Kaina ,który był synem Enkiego i Ewy /Hawy / patrz .dostałam mężczyznę od Pana .Wydano ją za mąż za Kaina /Qajina / aby bardziej wzmocnić geny Anunnaki .Qajinici wydali takie osobistości biblijne jak Matisaleth,Sem,Irad, Henoh .Tubal-Kain. Nimrod i inni .Od jego imienia powstały wszystkie dynastie na świecie Qajin -Queen -królowa . wg/ wielkie zgromadzenie Anunnaki

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s